Všeobecná rezoluce valného shromáždění Nové Akropolis (OINA) 2019

A) Valné shromáždění OINA znovu potvrzuje, jako už několik desetiletí, že bude podporovat filozofické vzdělávání prostřednictvím kladení důrazu na občanské a lidské hodnoty.
B) Valné shromáždění OINA znovu potvrzuje svůj závazek kulturně vzdělávat nové generace opíraje se o poznání ze všech jeho hledisek. 
C) Valné shromáždění OINA pokračuje s dobrovolnickými aktivitami s cílem podporovat začlenění nejpotřebnějších vrstev a pomáhat jim. 
D) OINA blahopřeje, děkuje a je vděčná Kulturní organizaci Nová Akropolis v Indii za to, že uspořádala přednášky o „Šíření skutečné změny“, která shromáždila vůdčí osobnosti z různých vědeckých oblastí na první události tohoto druhu, jež se uskutečnila u příležitosti vzpomínky na 150. výročí narození Mahátmy Gándhího.
S myšlenkou postavit most k lepší budoucnosti OINA pobízí k využití této příležitosti, aby se znovu odhalil bohatý filozofický a lidský odkaz Indie, s cílem nabídnout ho jako podstatný příspěvek ke kolektivnímu pokroku lidstva.
E) Ve stejném duchu u příležitosti 150. výročí narození Mahátmy Gándhího (celým jménem Móhandás Karamčand Gándhí) si valné shromáždění váží vůdčích schopností Gándhího a je inspirováno příkladem jeho života a odkazem, charakterizovanými neúnavným hledáním pravdy a míru jako klíče pro opravdovou, celostní a dlouhotrvající změnu v našem současném světě.
OINA potvrzuje svůj závazek záměru stavět spravedlivější, čestnější a svobodnější společnost a vybízí své přidružené národní asociace, aby připomněli toto výročí prostřednictvím zkoumání odkazu Gándhího, pořádání kulturních aktivit, přednášek a výstav s cílem, aby všichni poznali jeho významný přínos a převzali si z něj praktická řešení, na jejichž základě je možné čelit výzvám naší doby.