Všeobecná rezoluce valného shromáždění Nové Akropolis (OINA) 2017

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ OINA 2017. BUENOS AIRES (Argentina)
VŠEOBECNÁ REZOLUCE
Valné Shromáždění schvaluje následující:
A) Valné Shromáždění OINA znovu potvrzuje odhodlání uskutečňovat tři oblasti práce, aby všem umožnila přístup k poznání: Filozofii, Kulturu, filozofické Dobrovolnictví, s cílem rozvoje základních a etických hodnot jako směrnic morální transformace všech lidí.
Valné Shromáždění vybízí každou národní asociaci přidruženou k OINA uskutečňovat to prostřednictvím svých aktivit.
B) Valné Shromáždění připomíná, že cílem Filozofických Škol „na klasický způsob“ je vzdělávat všechny lidi bez ohledu na rozdíly a pomáhat jim získat svou vlastní důstojnost a svou schopnost sloužit společnosti.
OINA připomíná, že filozofická výchova, nejen intelektuální, nýbrž především praktická, umožňuje čelit krizím, které ničí současnou společnost, a umožňuje budovat jádro lidí, kteří umějí přispívat řešením s cílem zlepšovat svět, jak je stanoveno v principech Listiny OINA.
C) Valné Shromáždění znovu potvrzuje své rozhodnutí pokračovat v uskutečňování aktivit OINA a v aktivní účasti v současné společnosti spolu s dalšími veřejnými a soukromými institucemi a organizacemi.
D) Valné Shromáždění opakuje svůj úmysl pokračovat v naplňování principů, jež navrhla Organizace spojených národů, které jsou též v souladu s principy Mezinárodní Organizace Nová Akropolis, a jsou shrnuty v prvním principu její Zakládací Listiny, která uvádí: „Podporovat ideál mezinárodního bratrství založeného na lidské důstojnosti bez ohledu na rozdíly rasové, pohlavní, kulturní, náboženské, sociální a další.“
E) Od svých počátků OINA podněcovala ve svých školách filozofie podporu vzdělání založeného na tomto: učit se poznávat, učit se být, učit se jednat a učit se žít s ostatními. Tak, jak byly tyto čtyři pilíře vzdělávání přejaty UNESCO v roce 2012 (UNEP, 2012), čímž se uznává, že se učení neomezuje jen na základní poznatky, nýbrž že musí zahrnovat různé oblasti přípravy na život s cílem dosáhnout uvědomění si „globálního občanství“, které nám umožní integraci s planetou a jejími obyvateli.
F) Proto navrhuje pokračovat v rozvoji místních pracovních a aktivních skupin, což umožní vzdělávání lidí ohledně záchrany naší Země a lidské společnosti dle doporučení Dohody, kterou v Paříži (Francie) 12. prosince 2015 přijalo 195 zemí v rámci COP 21 na ochranu životního prostředí.