Všeobecná rezoluce valného shromáždění Nové Akropolis (OINA) 2016

a) Valné shromáždění OINA znovu potvrzuje svůj úmysl uskutečňovat svou práci ve třech oblastech: Filozofie, Kultura, Dobrovolnictví, aby všem umožnila přístup k opravdovému poznání tváří v tvář násilí, strachu a ztrátě základních hodnot našich současných společností, jako směrnici morální obnovy s duchovními hodnotami, které sjednocují všechny lidi. Valné shromáždění vybízí všechny národní asociace sdružené v OINA, aby to uskutečňovaly prostřednictvím všech svých aktivit. Proto OINA také potvrzuje své preventivní a konstruktivní jednání jak pro společnost, tak pro přírodu podněcujíc nezbytnost uvědomit si potřebu aktivní účasti a spolupráce v užitečných a podobných aktivitách, jaké rozvíjí OINA.
b) Valné shromáždění připomíná potřebu pokračovat v rozvoji Škol filozofie na klasický způsob jako nejlepšího nástroje výuky a vzdělávání. Protože filozofie má praktická využití, která zlepšují život, dávají mu smysl a činí lidi šťastnějšími. OINA připomíná, že filozofické utváření přispívá podstatnému aspektu člověka prostřednictvím rozvoje jeho chápání, intuice a vůle, které mu umožňují zbavit se osobních a společenských nemocí jako jsou egoismus, fanatismus, násilí a materialismus, čímž naplňuje základní cíle a principy OINA.
c) Valné shromáždění považuje za hodnotnou činnost OINA při aktivní spolupráci s veřejnými či soukromými institucemi a organizacemi. Vybízí v tomto směru k pokračování podpory sdílení filozofických zkušeností mezi lidmi různého původu, kultury a zvyků prožívaných tak, že se doplňují.
d) Proto navrhuje pokračovat s rozvojem pracovních skupin a sociálních aktivit, které přispívají formování a vzdělávání v zájmu uchování a zlepšení planety Země a lidských společností, jak doporučuje Bezprecedentní dohoda přijatá 195 státy v Paříži (Francie) 12. prosince 2015 v rámci COP 21 (Mezinárodní klimatická konference v Paříži).
e) Valné shromáždění schvaluje aktivity uskutečněné různými organizacemi a asociacemi sdruženými v OINA v uplynulém roce v oblasti ochrany životního prostředí a filozofického i společenského formování, jak lze vidět v Ročence aktivit předložené tomuto valnému shromáždění.