Všeobecná rezoluce valného shromáždění Nové Akropolis (OINA) 2014

A) Valné shromáždění OINA potvrdilo svůj úmysl podporovat filozofické poznání a z uplatňování filozofie učinit způsob každodenního života, což lidi přibližuje k lepšímu soužití a solidaritě, aby se inspirovali etickými hodnotami a občanskou uvědomělostí s cílem, aby mohli účinněji čelit globální krizi, kterou lidstvo prožívá.
Proto navrhuje asociacím sdruženým v OINA, aby pořádaly společné programy v oblasti filozofie, kultury a dobrovolnictví prostřednictvím aktivit, které umožní podporovat lidskou důstojnost.
B) Program studia filozofické školy na klasický způsob je dalším faktorem důležité formativní práce, kterou OINA poskytuje po celém světě.
Proto navrhuje asociacím sdruženým v OINA, aby, vzhledem k tomu, že prioritou lidí je zlepšovat sebe sama jako takové v rámci vzájemného respektování a bratrství s cílem podpořit rozvoj lepší společnosti, podporovaly rozvoj rozlišných úrovní tohoto programu studií dle různých titulů Znalec, Odborník a Učitel.
C) Bere na vědomí, že v průběhu uplynulého období byly uskutečněny významné aktivity po celém světě, neboť s více než dvěma sty sídly je činnost OINA velmi účinná, což bylo uznáno významnými veřejnými i soukromými institucemi, které ocenily humanitární a filozofickou práci Nové Akropolis.
Proto navrhuje asociacím sdruženým v OINA, aby pokračovaly v podpoře formování skupin zaměřených na sociální činnosti, s cílem pomáhat lidem v nesnázích nebo v tísni tak, že budou klást důraz na systémy formování a vzdělávání, které Nová Akropolis stanovila, aby i nadále přispívala účinnou a skutečnou pomocí na různých místech, kde se tyto aktivity uskutečňují.
D) Aktivity uskutečněné v průběhu uplynulého období různými organizacemi a asociacemi připojenými k OINA ve prospěch ochrany životního prostředí byly opravdu chvályhodné, jak lze vidět v ročence činností, která byla prezentována na této Valné hromadě.
Proto připomíná všem členským asociacím OINA nutnost chránit naši společnou planetu Zemi a pokračovat ve vzdělávacích a konkrétních aktivitách v oblasti ekologie a životního prostředí se zřetelem na doporučení OSN v jeho Programu pro životní prostředí (UNEP), který vypisuje nominaci na cenu Ochránce Země 2014, což je snaha o odměnu a podporu činnosti a vedení těch, jež měli pozitivní dopad na životní prostředí.