Všeobecná rezoluce valného shromáždění 2013

A) Vzhledem tomu, že na mnoha místech světa dochází ke zhroucení sociálního systému a boj všech proti všem má za následek znepokojivé zhoršení mezilidských vztahů:
Valné shromáždění prohlašuje, že je nutné a naléhavé obnovit etické hodnoty, které tvoří pilíře soužití mezi lidmi, s cílem podpořit povědomí o „velké rodině lidstva“. Avšak aby tato myšlenka byla více než jen přáním postrádajícím praktického uplatnění, měla by OINA všemi svými aktivitami podporovat obnovu trvalých hodnot a lidských ctností.
B) Vzhledem k tomu, že není možné si nevšimnout, že žijeme ve světě v krizi, ve světě velkých změn, jak ekologických, tak společenských:
Valné shromáždění připomíná všem členským státům sdruženým v OINA, že je třeba „změna ekologického přístupu“, který odsoudí nesmyslné drancování přírodních zdrojů planety a bude varovat před nekontrolovanou industrializací, která způsobila globální oteplování Země s vážnými následky v podobě tání polárních ledovcových čepic a stoupající hladiny moří a oceánů.
Musíme vzít v úvahu, že 21. století bude na úrovni společnosti stoletím globálních migrací v hledání nových možností obživy, což bude mít za následek sociální i rodinné vykořenění. Proto musí Nová Akropolis pracovat ve všech státech, kde působí, účinněji, aby se pokusila zmírnit „odlidštění společnosti“. Z tohoto důvodu by se měly zintenzivnit mezinárodní programy zaměřené na ochranu životního prostředí podporující spolupráci s dalšími institucemi.
C) Vzhledem k tomu, že existuje nutnost vytvářet alternativní řešení, která jsou v souladu s těmi, jež navrhují jiné mezinárodní organizace, s cílem dosáhnout součinnosti, OINA znovu zdůrazňuje naléhavou potřebu zavést programy aktivit, které podporují bratrství a toleranci, poznání a celistvý rozvoj lidských bytostí.
Valná hromada souhlasí, že tyto ideje úzce souvisí se třemi oblastmi aktivit, které OINA navrhuje, jak na individuální, tak společenské úrovni: filozofie, kultura a dobrovolnictví.
D) Vzhledem k tomu, že v průběhu posledních let slavila úspěch oslava Mezinárodního dne filozofie:
Valná hromada stanovila, že se bude i v tomto roce pokračovat s organizováním aktivit u příležitosti Mezinárodního dne filozofie, jež je podporován UNESCO a letos slaví 10. výročí. Připomíná, že tento den připadá každý rok na třetí čtvrtek v listopadu, a zdůrazňuje význam filozofie v našem každodenním životě a potřebu konstruktivního nahlížení na svět a problémy, které postihují lidstvo, jak bylo uvedeno výše. Nesmí se zapomenout, že v rámci OINA je seskupeno více než 50 států, které zahrnují projevy filozofie a života pocházející z různých kultur, zvyků a jazyků, a tím poskytují oslavě Mezinárodního dne filozofie přidanou hodnotu, protože v každém z tisíců místních sdružení, regionálních a národních, které jsou v OINA, se uskutečňují významné aktivity zahrnující setkání, konference, filozofické debaty, umělecké a kulturní akce.
E) Vzhledem k tomu, že bylo vykonáno velké množství práce v rámci propagace čtení a byly vytvořeny čtenářské kluby v některých zemích sdružených v OINA:
Valná hromada rozhodla, že se bude v těchto činnostech pokračovat, a tak podporovat láska ke čtení, zejména mezi mladými lidmi.
F) Vzhledem k tomu, že technologicky nejvyspělejší země v oblasti astronomie odhalily a varovaly, že v tomto roce hrozí sluneční bouře elektromagnetického záření, nejprudší ze všech vědecky zaznamenaných za poslední století, a přiblížení skupiny asteroidů, jež NASA nazývá Near Earth Object, které tím, že se dostanou do blízkosti Země, mohou způsobit nárůst přírodních katastrof,
Valná hromada nabádá k tomu, abychom podnikli všechna možná opatření a abychom jako filozofové a občané uvažovali o vztazích mezi naší planetou a solárním systémem v celku.