Vídeň 1994 - Sociální pomoc v oblasti výchovy a ekologie

DEKLARACE VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
Na Valném shromáždění Mezinárodní organizace Nová Akropolis (MONA), které se konalo ve Vídni v Rakousku 1. dubna 1994, byla přijata následující deklarace:
VŠEOBECNÁ DEKLARACE:
MONA konstatovala, že dosáhla rozvoje a úspěchu v Programech sociální pomoci v oblasti výchovy a ekologie, které probíhaly na celém světě, zvláště:
1) Akce uskutečněné Novou Akropolis v Peru na sociální úrovni, jako je výsadba stromů v ulicích Limy, oprava veřejných cest, právní a zdravotní péče o chudé a nemajetné, jakož i uspořádání velmi úspěšné hudební soutěže, které se účastnilo více než deset tisíc dětí ze soukromých a veřejných škol v Peru.
2) Sociální a výchovná akce, která byla pořádána ve městě Medellín v Kolumbii v rámci programu "Most k budoucnosti", což je program pro vzdělávání rodin ve čtvrti Caunses de Oriente (při němž se dosud poskytla pomoc více než dvě stě padesáti rodinám), a vytvoření školy otevřené pro všechny děti z této čtvrti. Tento projekt je plodem spolupráce Nové Akropolis Belgie a Nové Akropolis Kolumbie.
3) V Itálii zaznamenala velký úspěch akce "Sedm dní mládeže" ve spolupráci s přírodním parkem Abruzzos a místními úřady. Umožnila vzdělat více než sto mladých lidí v oblasti prevence a boje proti požárům. Je zapotřebí vyzdvihnout též dosažený úspěch v "Operaci Neptun" na Sicílii, jež měla za cíl boj proti znečištění vnitrozemí. Valné shromáždění se usneslo, že bude pokračovat v rozvoji těchto aktivit na celém světě.