Úklid okolí rybníka Biřičky v Hradci Králové

Datum: 
Sobota, 1. Květen 2021

Úklid proběhl po "čarodějnicích"
Úklid proběhl po "čarodějnicích"

Hygienická opatření nebyla překážkou v dobrovolnické práci
Hygienická opatření nebyla překážkou v dobrovolnické práci

Úklid probíhal už po šestnácté
Úklid probíhal už po šestnácté

Po úklidu
Po úklidu

Děkujeme za pomoc všem dobrovolníkům!
Děkujeme za pomoc všem dobrovolníkům!

Nová Akropolis Hradec Králové zorganizovala první májový den už 16. úklid okolí rybníka Biřičky. Akce probíhala s ohledem na platná opatření proti šíření covid. Dobrovolníci sesbírali velké množství odpadu a vyčistili prostranství a přilehlý les kolem rybníka. Bylo sesbíráno 132 kg odpadu (45 kg skla, 40 kg směsi, 32 kg plastů, 15 kg kovů, 6 koleček popela, 0,5 kubíku dřeva). Tuto úklidovou akci Nová Akropolis pořádá každoročně po čarodějnicích a opět se ukázalo, že je to potřeba (viz foto). Děkujeme všem za pomoc. Příští úklid Biřičky plánujeme na 28. září 2021.