Tvůrčí workshop – marbling

Datum: 
Úterý, 30. Říjen 2018

Tvůrčí proces ...
Tvůrčí proces ...

... a výsledek
... a výsledek

Nová Akropolis v Hradci Králové uspořádala poslední říjnový víkend kreativní workshop marblingu pro knihaře. Tvůrčí dílny se zúčastnilo pět nadšených adeptů knihařského řemesla. Marbling  je výtvarná technika, kterou se vytváří na papíru, textilu, kůži nebo jiném materiálu efekt připomínající strukturu mramoru. Technika mramorování se používá v knihařství zvláště pro dekorování potahových materiálů.Barva se nanáší na vodní hladinu, odkud se snímá připraveným papírem. Tento postup je také známý například v podobě techniky Ebru. Kromě praktického použití v knihařství je marbling v podstatě malování na vodě, které přináší radost z tvoření a také relaxaci.