Théby

Kniha je v tomto okamžiku vyprodána a nelze koupit.

Kniha poskytuje velkolepý obraz starodávného Egypta prostřednictvím jednoho z hlavních náboženských a kulturních center - města Théby.

Úryvky z knihy:
...Théby protínal Nil, rozkládaly se po obou jeho březích, z nichž jeden byl sídlem živých a druhý místem mrtvých.
Nil protékal městem téměř přesně z jihu na sever a slunce ho svým zářícím diskem křižovalo z východu na západ. Na místě, odkud bylo možné pozorovat úsvit, bylo slyšet ruch velkoměsta v nejrůznějších podobách, od matky houpající kolébku právě vyrobenou pro jejího potomka až po tržiště a náměstí, stále plná uspěchaných chodců a úředníků. V architektonickém náboženském komplexu, který stál stranou, ale zároveň byl nedílnou součástí této společnosti mladých lidí - neboť většinou umírali krátce po dosažení 30 let - další muži a ženy, většinou také mladí, pracovali pro to neviditelné i viditelné ve velkolepém prostředí obrovských mnohobarevných staveb, jaké se sotva ještě někdy postaví.
"Pohřební" vzhled, kterého ruiny těchto chrámů a staveb nabývají dnes, sledované zběžným pohledem turisty, jenž se domnívá, že mu tři nebo čtyři dny stačí k tomu, aby si je prohlédl, tehdy neexistoval. Dnes vidíme pouze kostru toho, co bylo kdysi krásným tělem plným života, kde umění a vědy dosáhly tak vysokého stupně, že až je učenci konečně vyloží, budou velice překvapeni; mají je sice před očima i nyní, ale nevidí je...
...V této krátké knize a v rámci hranic vytvořených naší nevědomostí a dobou, v níž je nám dáno žít, jsme se snažili poskytnout trpělivému čtenáři řadu jednotlivých pohledů na bájné město, které Řekové nazývali Théby. Využili jsme tohoto tématu k hledání jistých kořenů a k vypracování komentářů, které nutně přesáhly zeměpisný okruh města a rozšířily se na celý Egypt, dokonce i na jeho možný atlantský původ...
...Jsme si jisti, že mnohé věci, které jsme uvedli a které se nutně střetnou se zavedenými názory, najdou potřebnou odezvu u mnoha lidí a umožní jim pozměnit si představu o starém Egyptě, již získávali od dětství. Neboť se zrychlením času, které doprovází každý obrat v dějinách, se dětství stále více vzdaluje. Nastal čas zaměřit se na nové možnosti. Již dlouho jezdím téměř každoročně do Egypta, ne jako turista ani jako vědec či akademický badatel. Snažím se zapomenout, kým jsem nyní, abych mohl pamatovat jen na to, že jsem filosofem a že má duše možná existovala dříve, než byly postaveny pyramidy, a bude existovat i poté, co po nich už nebude ani stopy. Obklopen často svými mladými učedníky, jimž věnuji tuto knihu, procházím prostě starou zemí Kem ve snaze vidět a slyšet. Na některých místech se dodnes zastavil čas a nynější obyvatelé i nadále opakují staré zvyky v téměř nezměněné podobě. Dokonce i veslaři, když plují proti proudu, si prozpěvují několik starodávných slov nepřeložitelných do arabštiny a malují své domy a vesla svých lodí stejnými barvami jako před tisíci lety. V tomto klidu, uprostřed kolosálních pozůstatků po "velkém zániku" oné tajemné civilizace lze ještě pochopit jisté věci, o nichž se v běžných knihách neučí, a co je mnohem důležitější, lze je také žít. Věřím mnoha věcem, jimž moji současníci nevěří, a oni naopak věří mnoha věcem, jimž nevěřím já. Je to prosté.
Nacházejí potěšení v mnoha věcech, které mě neuspokojují, a já se raduji z mnoha věcí, které pro ně nic neznamenají. Věřím, že všichni máme přirozené právo mýlit se nebo mít pravdu. A spolu s Platónem věřím, že co je pravdou pro jedny, není pravdou pro druhé...
...Má duše se uctivě klaní, aby se napila vody z Nilu u kmene palmy přesně tak, jak radí staré knihy. V dáli vzlétají hejna bílých ibisů, Západní hora se barví do nachova a zatím se zvedá čerstvý vítr, který kdysi hýbal s vějíři Amonovými. Snad ještě není vše ztraceno a snad někdy v budoucnu bude možné v méně znečištěném světě znovu prožít duchovní dobrodružství. Théby nejsou místem fyzickým. Théby jsou stavem vědomí.
BLAŽENÝ JEST TEN, KDO ŽIJE V THÉBÁCH, BLAŽENÝ JEST TEN, KDO V NICH UMÍRÁ!

Autor: 
Jorge Ángel Livraga
Jorge Angel Livraga Rizzi se narodil v roce 1930 v Buenos Aires. Byl profesorem filosofie, historie a archeologie. V roce 1951 získal v Argentině Státní cenu za poezii, byl akademickým členem Filo-byzantské university, Dvorním rytířem královského Řádu sv. Ildefonse a sv. Atilana, nositelem Kříže Paříže za vědy, umění a literaturu. To jsou jen některé tituly, jež vypovídají o jeho vzdělání a eklektickém zaměření Byl zakladatelem Mezinárodní organizace NOVÁ AKROPOLIS a vedl ji až do své smrti v roce 1991. V rámci své rozsáhlé kulturní a humanistické činnosti napsal četné práce a eseje, měl mnoho přednášek, besed a kursů filosofie po celém světě. Z jeho dalších publikací můžeme uvést: Lotos (básně); Ankor, Učedník; Alchymista; Základy akropolitánského Ideálu; Mysterické divadlo v Řecku I. - Tragédie; Elementálové, duchové přírody; Théby. Všechna jeho díla byla přeložena do mnoha jazyků a jsou vydávána ve španělštině, angličtině, němčině, francouzštině, italštině, řečtině, portugalštině, ruštině, turečtině, chorvatštině, maďarštině, češtině...
Edice: 
Ulixes
Rok vydání: 
2002
Počet stran: 
160
ISBN: 
80-86038-17-3