Světový den filozofie

Datum: 
Středa, 14. Listopad 2018

Trojice seminářů "Poznej sebe sama"
Trojice seminářů "Poznej sebe sama"

Posluchači pozorně naslouchali a zapisovali ...
Posluchači pozorně naslouchali a zapisovali ...

... a potom přišel čas na praktická cvičení z psychologie
... a potom přišel čas na praktická cvičení z psychologie

U příležitosti Světového dne filozofie uspořádala Nová Akropolis v Praze trojici seminářů pod názvem "Poznej sebe sama". Semináře se zaměřovaly na člověka a především na jeho psychický svět. V praktické části seminářů se účastníci věnovali schopnostem soustředit se, pamatovat si a projevit své emoce.