Stoikové a smysl života

Středa, 23. Září 2020 18:00
Přednáška

Život s sebou nese nutnost čelit mnoha krizím, společenským i osobním. Právě v takových okamžicích nás více než kdy jindy provází otázka o smyslu života: Jaký význam má naše snažení? O co má vůbec smysl usilovat? A o co se můžeme opřít, když se vše kolem nás mění? Odpovědi stoických filozofů na tyto otázky neztratily svou aktuálnost ani po mnoha staletích.

Kde: 
Dům techniky, nám. Republiky 2686, Pardubice
Vstupné: 90 Kč (studenti a důchodci 70 Kč)
Vstup volný: 
0
Kapacita naplněna: 
0