Soutěž Nebojme se myslet!

Datum: 
Čtvrtek, 9. Únor 2017

Čestné uznání za účast v 8. ročníku soutěže "Nebojme se myslet!"
Čestné uznání za účast v 8. ročníku soutěže "Nebojme se myslet!"

V únoru 2017 pořádala Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci soutěž "Nebojme se myslet!". Úspěšně se účastnil také člen Nové Akropolis František Hastík.