Řím 1990 - Podpora nového humanismu

DEKLARACE VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
Na Valném shromáždění Mezinárodní organizace Nová Akropolis (MONA), které se konalo v Římě v Itálii 7. dubna 1990, byla přijata následující deklarace:
VŠEOBECNÁ DEKLARACE:
Valné shromáždění přijímá následující směry činnosti:
A) Podpora nového humanismu: potřeba mobilizace uvědomění a chování, aby byl nový humanismus uveden do chodu. Vyzdvihnout potřebu odsuzovat duch diskriminace, jenž postihuje Evropu jako skutečná rakovina. Je nezbytné ctít vůli národů a národní identitu (tolerance a identita/otevření a utvrzení).
B) Pracovat pro jednotnou Evropu vzdálenou jakékoli vojenské alianci. Je nezbytné podporovat identitu každého státu a přispívat ke kulturní výměně.
C) Je nezbytná všeobecná mobilizace proti drogám a násilí.
D) Odsuzuje se používání humanistických ideálů pro stranické, egoistické či politické cíle.
E) Odsuzuje se "pohoršující kultura", jakož i dezinformování a mystifikace pravdy ve všech jejich formách.
F) Valné shromáždění se usneslo vytvořit Mezinárodní výbor "Ve prospěch Giordana Bruna", jehož cílem bude seznamovat veřejnost s jeho dílem a zlepšovat pochopení jeho díla u různých národů.