Přejít k hlavnímu obsahu

Přednáška "Umění být sám sebou" v Praze

Datum
Úterý, 31. srpna 2021 0:00
Umění být sám sebou
Začíná školní rok 2021-22

31. srpna 2021 proběhla v Praze přednáška "Umění být sám sebou".

Umění být sám sebou, tedy umění vybudovat svou vlastní identitu a žít podle ní, nemusí být vždy snadné. Jsme pod vlivem mnoha vnějších vlivů a proudů…, jak tedy najít, rozeznat či objevit sebe sama, svou vlastní cestu? Je důležité naše vzdělání? Má smysl mít nějaký ideál v životě, nebo je to jen utopie? Co naše hodnoty a výchova?
Tušíme, že odpovědi a poznání musí přijít zevnitř, z našeho vnitřního života, který dokážeme rozvíjet navzdory módám a trendům vnějšího světa. Člověk je tvor společenský, pomáháme si a sdílíme zkušenosti. Přesto je však cesta každého z nás jedinečná. Co nás na této cestě může vést? Co hledat uvnitř sebe sama? Abychom pak mohli říct: „Toto jsem já a tohle jsou cíle mého života, které chci následovat.“

Podobnými úvahami, zkoumáním a skutečným uměním být sám sebou se zabývali mnozí filozofové a mudrci, stejně jako i celé civilizace minulosti. A dnes tomu není jinak. Změnily se kulisy našich životů, naše okolí a naše technické možnosti, ale jsme to stále my a chceme kráčet s vědomím, že víme, kdo jsme a proč a kam směřujeme. Dalo by se říct, že hledáme odpověď na tu nejdůležitější otázku týkající se smyslu našeho života.