Paříž 1996 - Vymýcení bídy

DEKLARACE VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
Na Valném shromáždění Mezinárodní organizace Nová Akropolis (MONA), které se konalo v Paříži ve Francii 6. dubna 1996, byla přijata následující deklarace:
VŠEOBECNÁ DEKLARACE:
Valné shromáždění MONA přijímá následující rezoluci: usneslo se podporovat během roku 1996 Mezinárodní rok pro vymýcení bídy ve smyslu, v jakém byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů v rezoluci A/48/719, a vyvíjet činnosti v kulturním a výchovném okruhu, jež by podporovaly především hodnoty bratrství, svobody a rovnosti.
Každá činnost uskutečněná MONA musí jasně poukazovat na strukturální kořeny bídy a její souvislost s kulturní slabostí a ekonomickými krizemi a snažit se předložit řešení s cílem dosáhnout dlouhotrvajícího rozvoje a sociálního pokroku.