Nikola Tesla

Středa, 30. Leden 2019 18:30
Přednáška - pro velký zájem opakujeme

Byl jedním z největších vynálezců, který zanechal lidstvu stovky objevů (např. asynchronní motor, bezdrátovou komunikaci). Byl výjimečnou osobností už pro zvláštní způsob své tvorby. Místo složitých nákresů dával přednost umění imaginace vycházející z hlubin lidské duše. Můžeme se i my tomuto umění naučit? Kapacita přednáškového sálu je naplněna a není možné si již rezervovat místo.

Kde: 
Dům kultury, Gahurova 5265, Zlín
Vstupné: 90 Kč (studenti a důchodci 70 Kč)
Vstup volný: 
0