Přejít k hlavnímu obsahu

Návrat andělů

Publikace seznamuje s andělskými bytostmi, jež nalézáme v náboženstvích řady kultur. Součástí knihy je i několik interpretací mýtu o padlých andělech.

Úryvky z knihy:
Podle hebrejské tradice převzaté křesťanstvím je universum hierarchie, která vychází z centrálního, vznešeného a úplného bodu, Všemohoucího Boha, a která se koncentricky otáčí a rozpíná až do nekonečna skrze anděly seskupené do devíti hierarchií. Sbor andělů, představovaný neomezenou sférou kolem centrálního bodu, je alegorií, která připomíná řád Kreace. Je to resonance vyvolaná andělskými zpěvy, vibrace čisté lásky, která je na počátku života...
Andělé jsou bytosti světla nebo ohně, které jednají na různých úrovních a tvoří mystické Tělo Boha, Kreaci. Jejich záření se postupně zeslabuje, tak jak pronikají do husté a materiální dimenze projeveného vesmíru...
Andělé jsou normálně neviditelní, a pokud se nechají – na příkaz svého mistra – spatřit, vypadají jako lidé, ale vyzařuje z nich nadpřirozené světlo. Jsou to „světelní andělé“. Jejich podoby se objevují ve snech nebo při vizích mystiků všech náboženství. Jsou to „duchové“, kteří nejsou zatíženi potřebami hmotného světa: nemusejí jíst, nerodí se. Andělé znají tajemství člověku nepřístupná, avšak jsou též mystéria, která Bůh střeží i před nimi. Jsou nesmrtelní, ale Bůh je může zničit třeba pohybem svého malíčku. Bůh je také může nepřetržitě tvořit pouhým slovem, které vyřkne...
Jakožto vykonavatelé boží vůle andělé vykonávají velmi mnoho misí. Ve vztahu k božskému zákonu se jeví jako andělé rozsudku, smrti nebo války, kteří bdí nad tím, aby vládl řád a byla opět nastolena spravedlnost tam, kde přestala existovat, soudí člověka na konci jeho pozemské cesty a doprovázejí zemřelé vstříc jejich neviditelným příbytkům...
Ve vztahu k božské lásce jsou činiteli osvícení a moudrosti a hrají roli ochránců a inspirátorů člověka, který hledá duchovní stezku. Jsou inspirací nejvznešenějších a nejšlechetnějších ideálů překročení sebe sama, jaké mohou lidé pocítit ve svém srdci. Působí silou lásky jako ti, kteří zajišťují harmonii a jednotu Kreace, a pějí při tom chválu na Kreaci zachovávajíce její dynamickou rovnováhu...
Když pocítíme tuto potřebu vidět, slyšet a vytvářet pouta, milovat, sdílet, zkrátka otevřít naše srdce, andělé, síly světla, lásky a jednoty, se k nám přiblíží a my znovu pocítíme jejich přítomnost. Budou nás moci inspirovat k altruistickým a ušlechtilým činům, které přestaneme zesměšňovat a přestaneme je skrývat, aby mohly být příkladem pro ostatní. Vdechnou nám sílu, abychom opět přemýšleli o věčných idejích, Pravdě, Kráse a Dobru, a znovu je oživili v našich srdcích a v našich městech na celém světě...

Autor
Laura Winckler
Laura Winckler se narodila v Buenos Aires ve švýcarsko-argentinské rodině. Vystudovala klasickou literaturu a filosofii na universitě v Buenos Aires a od roku 1974 žije ve Francii, kde pokračovala ve svých studiích psychologie a humanitních věd a kde spolu s Fernandem Schwarzem založila Kulturní asociaci Nová Akropolis.
Své výzkumy zaměřila na jungovskou psychologii a její směry týkající se rozvoje osobnosti, astrologie, mytologie a symbolismu. Vede různé vzdělávací kursy, semináře a přednášky, v nichž vychází z poznatků o životních cyklech. Je autorkou množství článků a studií o pedagogice, symbolismu a tradičních civilizacích.
Byly jí vydány následující knihy: Astrologie, clés pour la connaissance de soi, 1980; Comprende les âges de la vie et en trouver le sens, 1991.
Edice
Lotos
Rok vydání
2022
Pořadí vydání
druhé
Počet stran
136
ISBN
80-86038-81-0
Cena
175 Kč