Přejít k hlavnímu obsahu

Mezinárodní den Matky Země ve Zlíně

Datum
Čtvrtek, 21. dubna 2022 0:00
Péče o biokoridor
Bohuslavice u Zlína
Mezinárodní den Matky Země

Členové Nové Akropolis ve Zlíně oslavili Mezinárodní den Matky Země. Věnovali se péči o biokoridor v okolí Bohuslavic u Zlína, který vysadili před třemi lety. Opravili oplocenku, zastřihnuli stromky a keře. Společně si užili paprsky zapadajícího slunce a krásu noční oblohy. U ohně si povídali o Matce Zemi, přírodě a moudrosti starých indiánů.
"Ve všem následujte Matku Zemi. Dívejte se, jak živí své děti, obléká je a poskytuje jim přístřeší, utěšuje je svým dobrým tichem, když klesají na duchu. Buďte ve všem jako Matka Země. (vesnický stařešina; Oglala Siouxové)