Mexiko 1991 - Odsouzení národnostních, náboženských a kulturních bojů

DEKLARACE VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
Na Valném shromáždění Mezinárodní organizace Nová Akropolis (MONA), které se konalo v Mexiku 28. března 1991, byla přijata následující deklarace:
VŠEOBECNÁ DEKLARACE:
Valné shromáždění schvaluje významné směry činnosti pro rok 1991 a rozhodlo se pokračovat v souladu s následujícím:
A) Odsuzuje se trojí pohroma, jež v současnosti postihuje svět, což jsou národnostní, náboženské a kulturní boje, které představují příčinu velké destabilizace, jež dnes otřásá světem.
B) Rozvíjet novou formu bratrství na základě úcty k identitám národů a jednotlivců a odmítat jakékoli sektářství či fanatismus.
C) Odsuzovat nové formy rasismu, jako jsou národnostní boje.
D) Hájit svobodu projevu a pokračovat na celém světě v kampaních za rehabilitaci osobnosti Giordana Bruna.
E) Rozvíjet ekologii, avšak jako způsob života, a odsuzovat její politizování.
F) Podporovat ve východních státech rozvoj struktur, které umožní návrat rovnováhy prostřednictvím morální pomoci a lidských zdrojů. Cílem těchto struktur je rovněž umožnit státům, jež vycházejí z ideologické krize, aby dosáhly své identity a duše.
G) S cílem vyhlásit obnovu duchovnosti vzdálené jakýmkoli dogmatům, šířit v roce stého výročí úmrtí Heleny Petrovny Blavatské její dílo a připojit ji k ostatním obhájcům svobody projevu. Kromě toho vyhlásit v Rusku veřejnou poctu H.P.B. a požádat oficiální úřady o opravu jejího rodného domu s cílem přeměnit ho na muzeum zasvěcené vzpomínce na její život a dílo.
H) S cílem začít požadovat znalost starých klasických jazyků a obnovit je, zavést do našich programů kursů studium mrtvých jazyků, jako je latina, řečtina a sanskrt (aniž by byl tento výčet vyčerpávající).