On-line přednáška Svět andělů

Datum: 
Úterý, 8. Prosinec 2020

Svět andělů
Svět andělů

On-line přednáška
On-line přednáška

8. prosince 2020 se uskutečnila on-line přednáška Svět andělů.
Božstva s charakteristikami andělů znaly nejrůznější kultury a lidé s nimi ve své víře i ve svých životech počítali. Podle nejrůznějších tradic mají charakter poslů, kteří umožňují spojení mezi světem velkých bohů a lidí a naopak. Jsou nezbytní pro život v univerzu. Někteří mají i přímý vliv na naše vlastní životy, a to na úrovni těla, duše i ducha. Na této přednášce se seznámíme s anděly v dějinách a představíme si i možnost, jak s nimi navázat kontakt. Jsou skutečností, nebo jsou plodem naší představivosti?