Kurz praktické filozofie v přírodě - Svratouch

Datum: 
Sobota, 16. Červen 2018

Přednáška v přírodě
Přednáška v přírodě

Přátelská atmosféra provázela celý kurz
Přátelská atmosféra provázela celý kurz

Literární inspirace
Literární inspirace

Hudební inspirace
Hudební inspirace

Týmová spolupráce
Týmová spolupráce

Nácvik první pomoci
Nácvik první pomoci

V lese se s TRX cvičí nejlépe
V lese se s TRX cvičí nejlépe

Luční květiny a jejich vazba
Luční květiny a jejich vazba

Přes sedmdesát účastníků dorazilo z deseti měst
Přes sedmdesát účastníků dorazilo z deseti měst

Od 15. do 17. června 2018 uspořádala Nová Akropolis pro své členy Kurz praktické filozofie v přírodě.
Kurz probíhal na Svratouchu, kam dorazilo přes sedmdesát účastníků z deseti měst.
Filozofické přednášky inspirovaly k velmi dobré náladě a probudily literární i hudební tvorbu.
Praktická cvičení byla zaměřena na týmovou spolupráci, soužití, první pomoc, psychologii atd.
Každý z účastníků našel oblast, která mu je blízká. Někteří si vyzkoušeli svou zdatnost, jiní byli přitahováni krásou přírody.