Kultura

Filozofie Kultura Dobrovolnictví Zakladatel Mezinárodní ředitelé Mezinárodní rezoluce Zakladatelka NA v ČR Ředitelka NA v ČR Spolupracujeme


Kultura
Výstava "Doteky věčné krásy"

Aby se lidské hodnoty mohly uskutečnit v praxi, podporujeme model aktivní kultury, na níž se podílejí všichni, což umožňuje uplatnění kvalit každého člověka, rozšiřuje mentální horizont a otevírá se projevům ducha.
Takový model je široký a zahrnuje nejrůznější disciplíny: od dějin pro antropologii, fyziku, umění, sport…, a také pomáhá vysvětlit fenomény a starosti dnešní doby.