Klíč k teosofii

Kniha sepsaná poutavou formou otázek a odpovědí, jež poprvé vyšla v roce 1889, nás provede záhadnými oblastmi esoterní filozofie přibližující člověka k poznání již od úsvitu dějin. Přestože jde o prastaré učení, které nacházíme v různých formách u mnoha dávných kultur Východu i Západu, kniha používá jazyk, pojmy a příměry srozumitelné současnému čtenáři. Nemluví jen o ´božské moudrosti´ pro teosofy, ale obsahuje témata užitečná pro každého, kdo si klade otázky o sobě a o okolním světě. V jednotlivých kapitolách se zabývá viditelnými i neviditelnými charakteristikami člověka a přírody, vypráví o přirozenosti lidské mysli, o smyslu života a cyklech znovuzrození, na Východě zvaných reinkarnace, také o spravedlnosti osudu na základě zákona akce a reakce neboli karmě a o posmrtném životě, jejichž pochopení je klíčem nejen k teosofii, ale k důstojnějšímu a šťastnějšímu životu. Sama autorka o knize říká: ´Účel této knihy je přesně vyjádřen jejím názvem a vyžaduje pouze několik vysvětlujících slov. Kniha není úplnou a vyčerpávající učebnicí teosofie neboli božské moudrosti, ale pouhým klíčem, který odemkne dveře k hlubšímu studiu. Naznačuje široké obrysy náboženství moudrosti a vysvětluje jeho základní principy. Zároveň odpovídá na nejrůznější námitky typického tazatele ze Západu a snaží se prezentovat neznámé koncepty co nejjednodušší formou a co nejjasnějším jazykem.´

Autor: 
Helena Petrovna Blavatská
Helena Petrovna Blavatská se narodila v Jekatěrinoslavi o půlnoci z 30. na 31. července roku 1831 ve vznešené rodině. Jejím otcem byl plukovník Petr Hahn, syn generálporučíka Alexise Hahna von Rottenstern z Mecklenburgu v Německu. Ze strany matky, Heleny Fadějevové, byla spřízněna s carem. Její babička byla princezna Helena Dolgoruká. V roce 1875, ve věku 44 let, poté, co se seznámila s tehdy věhlasným novinářem, plukovníkem Olcottem, založila v New Yorku Theosofickou společnost. Zemřela v Londýně 8. května 1891, zanechávajíc pozdějším pokolením velké dědictví jedné z vůbec nejvznešenějších myšlenek, jaké kdy byly světu předloženy. Říkala: „Nevytvořila jsem nic nového. Ze všech květů, které jsem svázala dohromady, ani jeden nepatří mně. Moje je pouze tkanička, která je spojuje...“
Edice: 
Draci moudrosti
Rok vydání: 
2013
Počet stran: 
296
ISBN: 
978-80-86038-65-0
Cena: 
320 Kč