Jan Amos Komenský

Středa, 11. Listopad 2020 18:00
Přednáška k 350. výročí úmrtí J. A. Komenského

J. A. Komenského známe jako Učitele národů, který dal směr nové pedagogice a výchově. Jejich smyslem je opravdové zušlechťování a zrání lidské duše. Podnětné jsou i jeho myšlenky týkající se pansofie (vševědy), jež vede k pravému poznání a k touze po jednotě v člověku i mezi lidmi a národy.

Kde: 
Dům techniky, nám. Republiky 2686, Pardubice
Vstup volný
S podporou města Pardubice
Vstup volný: 
1
Kapacita naplněna: 
0