Přejít k hlavnímu obsahu

Filozofie

Přednáška "Tibetská kniha mrtvých"

Filozofie, kterou v Nové Akropolis navrhujeme, je způsob života dostupný všem, což znamená uskutečňování v praxi učení velkých mudrců všech dob. Filozofická zkušenost podporuje aktivní postoj a účast lidí, kteří používají své nejlepší kvality. Aplikace vědomostí má za výsledek lepšího jednotlivce schopného budovat lepší svět. 
Navrhujeme praktickou filozofii užitečnou každému jednotlivci a společnosti. Praktické žití filozofie nám umožňuje stát se více autentickými, jistějšími si sami sebou a šťastnějšími. 
Uskutečňujeme to nejen prostřednictvím četby, studia a teoretických vědomostí, nýbrž také doporučujeme naučit se prožívat správně, s odvahou a účinností každý okamžik života. Využívat příležitosti, které se nabízejí, takovým způsobem, že dokonce i z nepřízní se naučíme něco pozitivního. 
Pro nás to znamená „filozofie jako způsob života“.

Škola filozofie na klasický způsob
V srdci činností Nové Akropolis se nachází naše Škola filozofie na klasický způsob jako cesta přístupu k poznatkům a k individuálnímu a kolektivnímu uskutečnění. Považujeme se za následovníky mudrců, již dávali podněty školám Filozofie, které v průběhu dějin vypracovaly nové modely obnovy a odpovědí na výzvy každého období. Přibližně pět set škol filozofie v celém světě nabízí prostor k přemýšlení a činnosti, aby se zlepšil člověk a společnost. 

Kurz Filozofie pro život