Přejít k hlavnímu obsahu

Elementálové, duchové přírody

Nedostatečné poznání hlubokých zákonů přírody vede současného člověka k tomu, že vytváří jistou science fiction, v níž se ty nejšílenější hypotézy mísí s nevědomostí a fantazií. Tváří v tvář této fikci, která má často masku skutečnosti, se Jorge Ángel Livraga připojil tímto dílem ke stejnému směru, jaký následovali velcí znalci přírody: Paracelsus, Geber, Albertus Magnus... a všichni filosofové, kteří znali její tajemství; přináší opravdovou jiskru světla, aby nadzdvihl část závoje, jenž zahaluje svět duchů přírody. Toto dílo umožňuje čtenáři objevit svět bytostí, které nejsou ´nadpřirozené´, avšak mají svou vlastní úroveň existence, i když současný člověk ztratil schopnost je vnímat. Kniha ELEMENTÁLOVÉ, DUCHOVÉ PŘÍRODY nabízí základy opravdové ´duchovní ekologie´ a znovu odhaluje zázračný a skutečný svět, který nikdy nepřestane promlouvat k tomu, kdo mu umí naslouchat.

Úryvky z knihy:
...Tato krátká příručka je krokem k naději, k víře v nový a lepší svět. Ústřední téma, elementálové neboli duchové přírody, bude zpracováno způsobem co nejjednodušším, začínajíc jistou kosmovizí, což čtenáři, který je na to duchovně připraven, umožní odhalit svět bytostí, jež nejsou nadpřirozené, nýbrž existují ve své vlastní dimenzi, ať už je ti, kteří jsou zajati vlastní sférou zaměřenou na tělesné smysly, dokážou či nedokážou zpozorovat. Materialismus 19. století nemohl pochopit televizi ani lidský hlas přenášený na dálku, nesený na vlnách energie, které se nezastaví před masivní zdí ani fyzickou překážkou.Ani to, že lze vidět kosti živé bytosti uvnitř jejího těla. Nechceme obtěžovat dalšími příklady, které jsou všem dobře známé, avšak chceme připomenout, že nadpřirozené existuje pouze pro ty, kteří mají úzké pojetí přirozeného. Ultrafialové a infračervené paprsky existují i přesto, že je pouhé oko nedokáže vidět v podobě tvarů a obrazů.Elementálové existují navzdory tomu, že velká většina lidí ztratila schopnost je vnímat. Tyto bytosti, které moderní esoterismus nazývá elementálové, Indové dévové a křesťanství andělé, jsou tak různorodé a navzájem odlišné, jako jsou například cypřiš a jetel, které přesto oba patří do rostlinné říše...
...Vyprávění o skřítcích, gnómech, undinách, elfech a celé rozsáhlé škále elementálů zaplňuje dějiny lidstva takovým způsobem, že by se bez nich nemohly rozvíjet ani popisovat stejně, jak to lze zjistit od mýtu o Gilgameši a Enkiduovi přes Homérskou Odysseiu, ságy o Artušovi a Merlinovi až po vyprávění o těch, kteří učili tančit Isadoru Duncan a inspirovali Gallého při jeho sklářských pracích. Jejich vyobrazení ještě donedávna zdobila přídě lodí a na světě se stále nacházejí stovky jejich soch, buď v parcích nebo na skalách u moře...
...Víly přitahují pamlsky a sladkosti, jejichž vůně a dvojníci je nutí snášet lidskou společnost, která jim není pokaždé příjemná. Líbí se jim harmonické zvuky a kulaté geometrické tvary. Mají ženský vzhled a nevím, zda mezi nimi existují muži. V žádném případě nejsou ženským protějškem gnómů, jak se obvykle věří, neboť jejich charakteristiky a přirozenost jsou odlišné a navzájem se ignorují, jak je tomu u zvířat různých druhů...

Autor
Jorge Ángel Livraga
Jorge Angel Livraga Rizzi se narodil v roce 1930 v Buenos Aires. Byl profesorem filosofie, historie a archeologie. V roce 1951 získal v Argentině Státní cenu za poezii, byl akademickým členem Filo-byzantské university, Dvorním rytířem královského Řádu sv. Ildefonse a sv. Atilana, nositelem Kříže Paříže za vědy, umění a literaturu. To jsou jen některé tituly, jež vypovídají o jeho vzdělání a eklektickém zaměření.
Byl zakladatelem Mezinárodní organizace NOVÁ AKROPOLIS a vedl ji až do své smrti v roce 1991. V rámci své rozsáhlé kulturní a humanistické činnosti napsal četné práce a eseje, měl mnoho přednášek, besed a kursů filosofie po celém světě.
Z jeho dalších publikací můžeme uvést: Lotos (básně); Ankor, Učedník; Alchymista; Základy akropolitánského Ideálu; Mysterické divadlo v Řecku I. - Tragédie; Elementálové, duchové přírody; Théby. Všechna jeho díla byla přeložena do mnoha jazyků a jsou vydávána ve španělštině, angličtině, němčině, francouzštině, italštině, řečtině, portugalštině, ruštině, turečtině, chorvatštině, maďarštině, češtině...
Edice
Ulixes
Rok vydání
2014
Počet stran
160
ISBN
978-80-86038-70-4
Cena
245 Kč