Ekologická akce nedaleko Bohuslavic u Zlína

Datum: 
Sobota, 26. Říjen 2019

Je třeba připravit sazenice ...
Je třeba připravit sazenice ...

... techniku ...
... techniku ...

... a už dámy sází ...
... a už dámy sází ...

... a pánové zápasí s oplocenkou :)
... a pánové zápasí s oplocenkou :)

Bylo nás 43 dobrovolníků, 4 děti a 3 psi ...
Bylo nás 43 dobrovolníků, 4 děti a 3 psi ...

... a udělali jsme kus práce :)
... a udělali jsme kus práce :)

V sobotu 26. října 2019 Nová Akropolis zorganizovala další ekologickou akci nedaleko Bohuslavic u Zlína. Do akce „Ozdravme krajinu“ se zapojilo 43 dobrovolníků, 4 děti a 3 psi. A co jsme zvládli udělat?
Začínali jsme s mírnými pochybnostmi, zda všechno zvládneme. Díky nadšení a úsilí všech dobrovolníků se podařilo nejenom vysadit 500 stromů a keřů, ale zároveň i postavit oplocenku v celkové délce 374 metrů, která bude výsadby chránit před zvěří. Založili jsme 7 metrů široký a 180 metrů dlouhý biokoridor. Přispíváme tímto k ozdravení krajiny, rozmanitosti rostlinných druhů a zlepšení životních podmínek pro zvířata. Rozvíjíme náš dlouhodobý projekt, jehož výsledkem je vytvoření mokřadu, výsadba více než 1 kilometru stromořadí a obnova lesa.
Děkujeme všem nejen za velké úsilí a energii, kterou vložili do této akce, ale také za výbornou náladu a ochotu při uskutečňování nezištného a ušlechtilého záměru. Těšíme se na další setkání.