Dobrovolnický kemp

Datum: 
Sobota, 20. Červenec 2019

Nejprve se dobrovolníci ztráceli v houští ...
Nejprve se dobrovolníci ztráceli v houští ...

... potom s přispěním štěpkovače ...
... potom s přispěním štěpkovače ...

... začala vznikat paseka.
... začala vznikat paseka.

Na začátku mnoho bláta ...
Na začátku mnoho bláta ...

... ale když zapršelo, v novém mokřadu se objevila i voda :)
... ale když zapršelo, v novém mokřadu se objevila i voda :)

Milovníci koček vyrazili do Kočičího depozitu ...
Milovníci koček vyrazili do Kočičího depozitu ...

... a když se daly hlavy dohromady, uklízelo se hned s větším nasazením.
... a když se daly hlavy dohromady, uklízelo se hned s větším nasazením.

Na statku v Rackové začal vznikat nový kočičí útulek ...
Na statku v Rackové začal vznikat nový kočičí útulek ...

... ze dvora bylo třeba vystěhovat mnoho staré techniky ...
... ze dvora bylo třeba vystěhovat mnoho staré techniky ...

... a opravit výběhy pro budoucí návštěvníky.
... a opravit výběhy pro budoucí návštěvníky.

V sobotu se odplevelovala zahrádka v domově pro seniory ...
V sobotu se odplevelovala zahrádka v domově pro seniory ...

... a v neděli se umývala okna v domově pro matky v tísni ...
... a v neděli se umývala okna v domově pro matky v tísni ...

... a obě místa také prozářila dobrá nálada.
... a obě místa také prozářila dobrá nálada.

Společný "aktivní" odpočinek na Štěrkovišti v Otrokovicích ...
Společný "aktivní" odpočinek na Štěrkovišti v Otrokovicích ...

... a závěrečné foto :)
... a závěrečné foto :)

Nová Akropolis uspořádala v Bohuslavicích u Zlína již druhý "Dobrovolnický kemp". Dobrovolníci vytvářeli paseku pro výsadbu nového lesa a pokračovali v rozšiřování mokřadu, který prospívá pestrosti krajiny.
Část dobrovolníků uklízela a montovala skříně v "Kočičím depozitu Zlín" a další vyklízeli statek v obci Racková, kde vznikne nový kočičí útulek. Dobrovolnice také pomáhaly s úklidem v "Domově pro seniory Naděje" a "Charitním domově pro matky s dětmi v tísni Zlín".
Velké pracovní nasazení bylo odměněno pocitem z dobře odvedené práce, hudbou u táboráku nebo koupáním na Štěrkovišti v Otrokovicích :)