Divadelní pásmo na FB Live - Giordano Bruno - čtení při svíčce

Datum: 
Úterý, 18. Květen 2021

Giordano Bruno
Giordano Bruno

On-line divadelní pásmo „Giordano Bruno - čtení při svíčce“ přibližuje život a myšlenky tohoto velkého renesančního filozofa. Vypráví o jeho životní cestě, seznamuje s jeho knihami a umožňuje nahlédnout do dokumentů z výslechů, které předcházely odsouzení a upálení Giordana Bruna. Italský filozof a astronom Giordano Bruno se narodil v roce 1548 ve vesnici Nola nedaleko Neapole. Ke jménu Giordano přišel v 15 letech, kdy vstoupil do dominikánského kláštera. V klášterní knihovně se setkal s díly Pythagorovými a Platonovými, také ale se zakázanými knihami Erasma z Rotterdamu a s myšlenkami Mikoláše Koperníka, jež ho hodně ovlivnily. Studia ho dovedla až k pochybnostem o dogmatu Svaté Trojice a bylo zahájeno řízení pro podezření z kacířství. Bruno utekl z Neapole do Říma a opustil dominikánské prostředí. Stal se z něj tulák na útěku, hledající útočiště ve velkých evropských městech. Protože ale ani nadále nehodlal přizpůsobovat své názory převažujícímu mínění své doby, musel z většiny míst svého působení opět odejít. Na představení se můžete podívat na tomto odkazu.