Přejít k hlavnímu obsahu

Časopis Zrcadlo kultury, 040. číslo

Filosofie
Výchova dle Platona
Platon považoval výchovu za způsob formování duše, které se musí provádět celý život, od narození až do smrti. Toto formování nazýval cestou k dobrosti, jež pro něj představovala probouzení a pěstování duše, posilování jejích dobrých stránek, zárodky ctností a ušlechtilosti, a naopak tlumení a krocení nedostatků, slabostí a neřestí.

Civilizace
Expanze buddhismu v Číně
Podle čínské tradice buddhismus pronikal do Číny kolem roku 61 našeho letopočtu, v důsledku prorockého snu císaře Ming-tiho, který v něm spatřil „muže ze zlata, který zářil jako Slunce". Buddhismus v Číně díky své zvláštní podobě zůstal silný až do dynastie Ming. S dynastií Mandžu zeslábl, nejen kvůli vnitřním rozporům, ale také vzhledem k chaotickému úpadku Číny, která přežívala jako prehistorický živočich, ohrožena novými silami ze západu.

Astrologie
Čínská astrologie – 1. část
Víme, že Čína má velmi dlouhou a bohatou historii. Říci něco bližšího o tom, kdy se zrodila čínská astrologie, je téměř nemožné. Archeologové při svých vykopávkách ve snaze odhalit některé stopy zjišťují, že čím hlouběji kopou do země, tím více „Číny“ objevují. A mají pocit, že to nikdy neskončí, neboť data se posouvají stále více do minulosti.

Medicína
Čínská medicína
Přestože v současné době na Západě někdy splývá pojem čínská medicína s akupunkturou, systém čínské medicíny je neobyčejně komplexní a akupunktura je jen její nepatrnou součástí. Diagnostické metody jsou v čínské medicíně mimořádně propracované a zabývají se i těmi nejmenšími detaily. Čínský lékař nejprve vyšetřuje pacienta zrakem, což zahrnuje celkový pohled na pacienta, jeho postoj, pohyby, způsob řeči. To vše mimo jiné odhaluje emoční stav pacienta.

Tradice
Feng-šuej pro začátečníky
Prostor, ve kterém žijeme, ovlivňuje náš fyzický, emocionální, mentální a duchovní stav. Správnou aplikací starodávného učení feng-šuej dokážeme napravit jeho nesoulad, který se negativně odráží i v našem životě.

Taoismus
Tao-te-ťing
Nejpřekládanějším a nejčastěji vydávaným dílem východní moudrosti na Západě je krátký čínský text Tao-te-ťing, což je pozoruhodné v konkurenci textů, jako jsou Bhagavadgíta, upanišady, védy, Rámájana, I-ťing a dalších. Co stojí za nadšením západního člověka pro tuto neobyčejnou knihu? Může to být mistrovství autora, který dokázal do nemnoha slov uložit hlubokou moudrost. Stejně tak to ale může být odlišný způsob uvažování, natolik protikladný našemu západnímu, zcela racionálnímu vidění světa, že je to zkrátka dokonalý komplement, který přitahuje mysl západního člověka, jako prvek jang přitahuje prvek jin.

Představujeme knihu
Řekli mi, že...
V krátkých filosofických úvahách se autorka zamýšlí nad významem tvrzení, která jí byla řečena, a připojuje svůj komentář k problémům současné společnosti.

Osobnosti
Konfucius, cesta k Řádu
Jeden z nejvznešenějších učitelů pravdy v historii lidstva – tak čínského filosofa Konfucia nazval Voltaire, a je to pocta, kterou si bezpochyby zaslouží. Každý z nás už někdy zaslechl aforismy tohoto mistra, ale nejsou to jen rčení, která ho proslavila. Pouhé výroky by nikdy nemohly stát v pozadí vlivu a hloubky, jichž konfucianismus za více než dva tisíce let dosáhl. Za svého života mohl Konfucius litovat, že jeho radám naslouchají jen nemnozí, ale později se etický impuls, jejž zanechal, a ušlechtilý příklad jeho učedníků staly ideologickou osou a vnitřní silou, která vedla čínské císařství k novému společenskému a kulturnímu vrcholu. Za souborem konfuciánských myšlenek o správném chování člověka můžeme vidět nadčasové ideje. Ideje, které Konfucius dokázal přivést z Nebes na zem. Ideje, jež jsou stále platné a mají moc změnit člověka i společnost.

Civilizace
Tisíciletá věda v Číně
Může se nám zdát, že západní a východní mentalita se vzhledem k velkým rozdílům v kultuře, v dějinách, zvycích a ve způsobu života vzájemně vylučují. Při zkoumání pokroku, kterého dosáhl moderní svět a současná věda, jsme se však dostali až k hlubokým kořenům spojeným s čínskou vědou.

K zamyšlení
Proč lidé bojují?
Proč lidé bojují? Možná proto, že je nikdo nenaučil, aby nebojovali, nebo aby žili a pracovali tak, aby boj byl zbytečný. Nebo aby mysleli a cítili takovým způsobem, že pocit sounáležitosti je mnohem silnější než zášť.

Osobnosti
Vincenc Priessnitz – vodní lékař
S narozením významných osobností dějin jsou obvykle spojovány příběhy, které dávají této události zvláštní a významnou atmosféru. Také k narození zakladatele vodoléčby Vincence Priessnitze se váže jeden takový příběh. V předvečer dne, kdy Tereza Priessnitzová porodila svému manželovi třetího syna, zaklepal na dveře jejich domku na stráni zvané Gräfenberk voják putující krajem a požádal o nocleh. Pod jasnou noční oblohou plnou hvězd pak nastávajícímu otci řekl: „Hospodáři, narodí-li se vám tuto noc syn – bude to šťastný a velký člověk – hvězdy ukazují, že se bude stýkat s knížaty a králi.“ A skutečně, té noci, 4. října 1799, se v místě nynějších Lázní Jeseník narodil Františku Janu Priessnitzovi syn, který dostal jméno Vincenc. Tenkrát ještě otec netušil, že bude na svého syna jednou právem hrdý.