Přejít k hlavnímu obsahu

Časopis Zrcadlo kultury, 039. číslo

Psychologie
Změny osobnosti
Dnes se říká, že osobnost se vyznačuje tím, že je uspořádaným celkem, avšak s relativní stabilitou. To znamená, že na okamžik nebo v některých životních chvílích lze dosáhnout jisté stabilní uspořádanosti, která má sklon se vytratit tváří v tvář zvláštním okolnostem.

Civilizace
Setkání Východu se Západem
Pro nikoho z nás není novinkou, že se Západ ocitl v krizi, že zaujal postoj hledání. Natolik jsme se odcizili duchovnímu, že začínáme zbožňovat vlastní zmatek a snažíme se neustále něco hledat, pořád se za něčím ženeme, věčně se toužíme měnit a rozvíjet.

Civilizace
Magický svět Keltů
K nejzajímavějším kulturám, které se, zvláště u nás, těší velkému zájmu, patří už dlouhou dobu Keltové. Jednou z příčin je skutečně magický charakter jejich moudrosti i způsobu života, jehož některé prvky přežily až dodnes. Dalším důvodem jsou stále se vracející diskuse o možném keltskému původu naší kultury. Jaký tedy byl keltský svět a co o něm ve skutečnosti dnes víme?

Civilizace
Druidové – šamani Keltů
Řek Diodoros pokládal druidy za velké filosofy, především v náboženských otázkách. Plinius o nich píše, že byli „proroky a znalci přírody“ a řadí je do širší skupiny, kterou pojmenovává „mágové“.

Tradice
Keltský původ halloweenu
Vydlabaná dýně s hořící svící představuje nesmrtelného ducha, který překonává temnotu a chaos. Oranžová barva, tak typická pro Haloween, je dobrou připomínkou paradoxního svazku mezi Zemí (červená) a Nebem (žlutá); chtonických sil a duchovních sil.

Symbolismus
Král Artuš a rytíři Kulatého stolu
Příběhy o Artušovi a jeho rytířích nám mohou přinést ještě jedno poselství. Vypráví o střídání cyklů, kterými prochází společnost, a tedy i každý člověk. O vrcholech, pádech a propastech, jimiž již lidstvo prošlo v celé své dlouhé historii. O dobách spravedlivých i nespravedlivých.

Představujeme knihu
Řekli mi, že...
V krátkých filosofických úvahách se autorka zamýšlí nad významem tvrzení, která jí byla řečena, a připojuje svůj komentář k problémům současné společnosti.

Tradice
Tajemné jmelí
Podle jedné legendy bylo jmelí kdysi stromem, z jehož dřeva byl zhotoven kříž, na kterém zemřel Kristus. Strom prý hanbou seschl, aby se přeměnil v rostlinu, která zahrnuje dobrem všechny, kdo pod ní projdou. Jmelí nosí štěstí tomu, kdo je jím obdarován, ale nikoliv tomu, kdo si je koupí pro sebe.

K zamyšlení
Žít filosofii
Jedno známé rčení říká, že „v noci jsou všechny kočky tmavé“. K mnoha vysvětlením tohoto přísloví přispějeme dalším, možná ne originálním, avšak určitě praktickým.

Osobnosti
Leonardo da Vinci
Mnoha lidmi byl obdivován, mnoha hanoben, avšak jen málo bylo těch, kteří Leonarda da Vinciho dokázali pochopit. Dle motta „Bez otáčení jde, kdo míří ke hvězdám“ kráčel za svou hvězdou symbolizovanou pentagramem, dokonalým člověkem, chápajícím zákony univerza a jednajícím podle nich.