Přejít k hlavnímu obsahu

Časopis Zrcadlo kultury, 038. číslo

K zamyšlení
Esoterní význam hrdiny
„Platón řekl, že větší hodnotu má ten, kdo dobře uklízí chrám, než ten, kdo je špatným králem. Lépe správně a dobře splnit svou vlastní povinnost. Pokud jedlík dokáže přemoci svou slabost, a méně jíst, už je v jistém smyslu hrdinou. A když dokáže přemoci toto, dokáže zvítězit i nad mnoha dalšími věcmi.“

Symbolismus
Honba za Velkým medvědem (pověst irokézského lidu)
„Honba za Velkým medvědem je hrdinský mýtus, který jednoduše a zábavně líčí aspekty lidského růstu a evoluce. Hlavní postava v něm musí překonat strach, pochyby a své slabé stránky, aby prošla zdánlivě nepřekonatelnou zkouškou a změnila se ve vysokého, silného muže, který užívá své síly pro pomoc lidem.“

Psychologie
Strach ze změn
„Změny, o které stojí filosof, neodpovídají ani módě, ani tomu, co je všeobecně schvalované. Právě naopak, jsou to vzestupné změny, při kterých každý krok představuje jeden stupeň zlepšení. Spíše než o změnách bychom měli mluvit o jedinečných a opravdových přínosech, které utvářejí lidskou bytost, bez ohledu na změny materiálního štěstí, bez ohledu na život a smrt, bez ohledu na touhy a mínění.“

Civilizace
Inkové - řád jako způsob života
„Inckou říši můžeme v jistém smyslu vidět jako realizaci snu o projevení božského řádu na zemi. Inkové vycházeli prakticky ve všem z toho, co lidé v těchto končinách již znali a uměli, ale skrze svého génia to dokázali pozvednout na vyšší úroveň.“

Cestopis
Zázračná země Chile
Autorka tohoto článku seznamuje čtenáře s historií a zajímavostmi jihoamerické země Chile i mýty opředeného Velikonočního ostrova, jehož záhadné sochy Moai dodnes přitahují mnoho cestovatelů.

Historie
Chavín de Huantar aneb Synové jaguára s oštěpy
„Chavínskou kulturu považuje zakladatel peruánské archeologie Julio Tello za mateřskou kulturu celých And. Ačkoli se neví, odkud se do oblasti středních And dostala a jakým způsobem se vlastně vyvíjela, je tak významná, že stojí na jednom z předních míst historie Peru před příchodem Inků.“

Historie
Kultura Moche
„Tato kultura se rozvinula na severozápadním pobřeží Peru mezi 3. a 9. stoletím a navazovala na pobřežní kultury, které jí zde časově předcházely. Původ Mochiků bývá spojován s legendou o králi Ňaymlapovi, který připlul ze severu na balzovém voru se svou ženou Seterni a se svým dvorem.“

Představujeme knihu
Řekli mi, že...
V krátkých filosofických úvahách se autorka zamýšlí nad významem tvrzení, která jí byla řečena, a připojuje svůj komentář k problémům současné společnosti.

Historie
Záhada jménem Tiahuanaco
Kdo byli jeho stavitelé? Který národ obýval toto dnes nehostinné místo nacházející se ve výšce 3825 m nad mořem? Jakému účelu sloužily tyto stavby uprostřed andského pohoří? Byly dnešní polozbořené pozůstatky městem, nebo velkým ceremoniálním centrem? Na tyto otázky dodnes hledá řada badatelů odpověď...

K zamyšlení
V oblacích...
„V oblacích se cítím, jako bych plula v kráse atypické země, do níž jsou zcela ponořeny a z níž čas od času vyčnívají vrcholky hor či skrze ni probleskuje nádherný třpyt moře. Nechávám se unášet oblíbenými skladateli za pomoci sluchátek, která mi umožňují se zcela izolovat. A nakonec se pouštím do čtení tisku.“

Tradice
Potřebujeme v dnešní době tradici?
„Tradice je často konfrontována s pokrokem, a lidé říkají, že je tradice překážkou pokroku. A tak se řeší otázka, co zvolit: tradici, nebo pokrok? Existují dokonce zastánci jednoho či druhého a označují se za tradicionalisty či pokrokáře...“