Přejít k hlavnímu obsahu

Časopis Zrcadlo kultury, 037. číslo

Filosofie
O životě a smrti
„Všichni chtějí o smrti vědět něco více. Mnozí chtějí vědět něco více i o životě, ale tento zájem už bývá slabší, nesoustředěnější, neboť se spoléhají na to, že na prožití života a otázky o jeho smyslu je pořád dost času.“

Medicína
Medicína a reinkarnace
„Některé moderní vědecko-výzkumné týmy navrhují, aby jelikož se duše považuje za neexistující, bylo možné zkušenost a paměť lidských bytostí ‚uskladnit‘ v kybernetických diapozitivech – postup, který zahrnuje možnost přenést je do nového klonovaného těla a následně konečně realizovat ‚ideál‘ moderní medicíny: perfektního lidského robota, opravitelného a vždy aktuálního díky dodaným informacím.“

Cestopis
Plavba pod křídly Amonovými
Autorka zde popisuje své dojmy z plavby po Nilu a návštěvy významných míst egyptské historie. Textem se prolíná fiktivní příběh malé Nefer cestující se svým otcem do Núbie.

Mytologie
Stvoření světa u starověkých Egypťanů
„Je zajímavé, že se v Egyptě nesetkáváme pouze s jednou ‚verzí‘ stvoření světa, ale v podstatě se obraz stvoření mění od jednoho města ke druhému. Ale u všech těchto mýtů můžeme nalézt společnou nit, tedy v základním principu zůstávají stejné, jako bychom se na jedno a totéž dívali z různých stran nebo to jen nazývali různými jmény...“

Posvátné texty
Aniho papyrus neboli Vítězství nad smrtí
„Pro Egypťany neexistovala ‚smrt‘ jako konec života. Naopak. Smrt je životem v ‚Západním světě‘. Ale ani ten netrvá věčně. Stejně jako sluneční bůh Re na své bárce každodenně opouští na západním horizontu náš svět, aby se další den opět zrodil na východním obzoru, následuje lidská duše stejný zákon znovuzrození. Tak dlouho, dokud nedosáhne dokonalosti, která jí umožní zůstat ve světě nebeském.“

Představujeme knihu
Zrcadlo filosofie
Tato kniha krátkých filosofických úvah nám hluboce lidským způsobem pomáhá odhalit skryté rozměry věcí, událostí a pojmů, s nimiž se každodenně setkáváme, ale právě kvůli jejich zdánlivé všednosti se nad nimi málokdy pozastavíme.

Umění
Egyptské muzeum v Káhiře
Autor nás seznamuje s historií Egyptského muzea v Káhiře a podává popis několika významných exponátů z této pokladnice světového umění.

Historie
Alexandrie – Krásná a nejkrásnější
Článek pojednává o současné i historické podobě proslulého egyptského města Alexandrie. Čtenář se dozví, co vedlo Alexandra Velikého ke zbudování města právě zde a jaký je dnes osud slavné Alexandrijské knihovny.

Filosofie
Stoicismus
„Stoicismus hlásá něco, co bylo napsáno už mnohem dříve v indické Mahábháratě, v části, která je jejím srdcem, v Bhagavad Gítě: dílo se musí uskutečnit správně, kvůli duchovní etice a estetice, a ne kvůli tomu, co nám může přinést jako odměnu. Pouze ‚obchodníci‘ v tom nejhorším slova smyslu jednají ze zištného důvodu.“

K zamyšlení
Věčné hledání štěstí
Většina z nás se v životě snaží dosáhnout štěstí. Co vlastně za štěstí považujeme? K hledání odpovědí na toto otázku si vzal autor na pomoc myšlenky stoických filosofů a egyptských mudrců.