Přejít k hlavnímu obsahu

Časopis Zrcadlo kultury, 036. číslo

K zamyšlení
Všichni chceme více
„Pokud pracujeme na skromném místě, ať je to kdekoli, a dostáváme plat, který nám na začátku stačí k uspokojování našich potřeb, netrvá dlouho, abychom zjistili, že nám tyto peníze nestačí na nic. Bez ohledu na inflaci, která trápí všechny státy světa a která zbavuje naše měny hodnoty, existuje jiná, fyzická a psychologická skutečnost: čím více máme, tím více potřebujeme…“

K zamyšlení
Opačná cesta
„Miliony nás žijí v moderních městech, avšak míjíme se na odlidštěných ulicích, aniž bychom se znali, a co je ještě horší, aniž bychom skutečně chtěli kohokoli poznat. Každý jednotlivec žije „svůj vlastní život“, ve skutečnosti však tento egoistický postoj též zaniká v masovém postoji nežít žádný definovaný život, nýbrž nechat se postrkovat proudem událostí, zmatenou módou...“

Antropologie
Duše slovanská
Jak vznikl svět? Jaký byl pohled starých Slovanů na lidský život? Jak chápali duši člověka? Jaké měla duše podoby v posmrtném životě? To vše jsou témata, jimž se věnuje autorka tohoto článku.

Antropologie
Uctívání předků u starých Slovanů
„Je nepochybné, že staří Slované věřili v posmrtné stavy duše, která se po určitou dobu nachází v blízkosti těla, aby se do šesti týdnů odebrala do ráje, který byl považován za blažené sídlo zemřelých.“

Představujeme knihu
Zrcadlo filosofie
Tato kniha krátkých filosofických úvah nám hluboce lidským způsobem pomáhá odhalit skryté rozměry věcí, událostí a pojmů, s nimiž se každodenně setkáváme, ale právě kvůli jejich zdánlivé všednosti se nad nimi málokdy pozastavíme.

Mytologie
Bohové Slovanů
Text nás seznamuje s některými z hlavních slovanských bohů a duchů. K nim patří např. Perun, Veles či Svarog.

Symbolismus
O Čechovi
Krátké zamyšlení nad symbolickým významem příběhu o praotci Čechovi a jeho dlouhé a obtížné cestě vedoucí až na horu Říp.

Historie
Zamyšlení nad kulturním přínosem Slovanů
„Naši předchůdci dokázali žít ve vzácné harmonii s přírodou, jejíž se sami cítili nedílnou součástí. Nepovažovali se za „pány tvorstva“, ale za skromný kamínek ve velkolepé mozaice. Čerpali z přírody své životní prostředky, ale nikdy nezapomínali také dávat, formou obětních rituálů. Dokázali vnímat přírodní síly způsobem, který jsme my již zapomněli…“

Tradice
Lidová magie
Vztah k přírodě prožívali našich předkové pravděpodobně mnohem intenzivněji než my dnes. Neodmyslitelnou součástí života bylo provádění rituálů, jež umožňovaly člověku navázat kontakt se světem přírodních sil a s neviditelnými dimenzemi světa. K lidové magii patří i šamanismus, čarování a věštění.

Tradice
Metalurgie – posvátné umění
„Rudy, které jsou výchozím materiálem, rostou a zrají v lůně Matky Země. Doly a štoly jsou dělohou, z níž jsou předčasně zrozeny zárodky, aby člověk svou činností urychlil jejich evoluci.“

K zamyšlení
Cesta
Jaký je smysl našeho života? Jaké motivy ovlivňují naše jednání? Každodenně vykonáváme mnoho činů, chodíme do práce, věnujeme se rodině, přátelům... Kdo vlastně jsme? Máme čas nahlédnout do svého nejhlubšího nitra? Po čem touží naše duše? Dokážeme jí naslouchat?

Zdraví
Filosofie a zdraví
„Součástí tradičních medicín byla vždy Filosofie, která poskytovala odpovědi na otázky týkající se smyslu života a pomáhala člověku poznat sebe sama, a nalézt tak harmonii člověka ve vztahu k sobě, k přírodě i v rámci společnosti jako celku.“