Přejít k hlavnímu obsahu

Časopis Zrcadlo kultury, 035. číslo

Archeologie
Ztracené město Volubilis
Autor textu popisuje cestu do archeologické lokality marockého města, které svou největší slávu zažilo v dobách rozkvětu Římského impéria. Přestože na někdejší nádheře zub času vykonal své, dýchne na nás zvláštní atmosféra exotiky a vzdálené minulosti.

Antropologie
Člověk a příroda v černé Africe
„Vydáme se na dalekou cestu zkoumat subsaharskou černou Afriku a pokusíme se pochopit tradiční náboženství jejích kmenů, způsob jejich myšlení, jednání a jejich pohled na přírodu.“

Umění
Umění černé Afriky
„První cenné informace o umění přírodních národů, fotografie i samotné umělecké předměty, shromáždili cestovatelé a badatelé, ale teprve po první světové válce přichází na řadu i zájem výtvarníků, sběratelů a kunsthistoriků. V poměrně krátké době zaplnila umělecká díla dávných civilizací Afriky řadu státních muzeí, ale obohatila také mnohé soukromé sbírky známých osobností…“

Představujeme knihu
Zrcadlo filosofie
Tato kniha krátkých filosofických úvah nám hluboce lidským způsobem pomáhá odhalit skryté rozměry věcí, událostí a pojmů, s nimiž se každodenně setkáváme, ale právě kvůli jejich zdánlivé všednosti se nad nimi málokdy pozastavíme.

Osobnosti
Afričtí dobrodruzi 19. století
Článek nám přibližuje osudy několika známých cestovatelů, kteří část svého života zasvětili putování po černém kontinentu. Setkáme se s Davidem Livingstonem, Emilem Holubem a Antonínem Steckerem.

Antropologie
Nuerové
Nuerové obývají severovýchodní část afrického kontinentu. Prostřednictvím poznatků, jež shromáždil britský antropolog Edward E. Evans-Pritchard, se seznámíme s některými z jejich představ o člověku a vesmíru.

Historie
Aksúm, etiopská legenda a slavná říše
„Historie Aksúmské říše bývá datována od třetího století př. n. l. Její rozlohu lze jen těžko odhadnout. Z historických údajů víme, že zahrnovala přístav Adulis, dnešní stát Tigraj, severní část Amhary, zanikající říši Meroe (dnešní Súdán) a částečně i jih Saúdské Arábie a Jemen. … Tato říše sjednotila mnoho menších států, kterým vládli místní panovníci, proto se také setkáváme s titulem aksúmských vládců – ,král králů‘.“

Rozhovor
20 let Nové Akropolis v ČR
K 20. výročí založení Kulturní asociace Nová Akropolis jsme pro vás připravili rozhovor s její zakladatelkou a současnou ředitelkou PhDr. Slavicou Kroča.

Psychologie
Sny – poslové budoucnosti? – 2. část
Do světa snů nás zavede druhá část článku Sny – poslové budoucnosti. Jaké jsou kategorie snů, proč sny neovládáme a nepamatujeme si je či jak bychom se měli ukládat ke spánku, aby naše duše v noci nebloudila – to vše jsou otázky, na něž zde nalezneme odpověď.

Filosofie
Reinkarnace jako zákon přírody
„Svůj vlastní život si tak každý člověk vytváří sám z nesčetného množství svých vlastních činů, ať už se odehrávají na úrovni fyzické, energetické, emocionální nebo rozumové, protože na všech těchto úrovních vyvoláváme konkrétní důsledky…“