Přejít k hlavnímu obsahu

Časopis Zrcadlo kultury, 034. číslo

Společnost
Proč dochází k úpadku civilizací
„K úpadku civilizací nedochází proto, že se dopustily domnělého hříchu v rámci jistého náboženství, nebo proto, že využívaly otroky či stroje. Je to kvůli jejich stáří, jako je to u každého člověka, který prochází mysteriózním časem opotřebovávajícím jeho buňky, tkáně a orgány. A stejně jako se individuální duše člověka potřebuje osvobodit od toho starého těla, i duše civilizace se potřebuje osvobodit od zastaralých forem, které ji vězní.“

Společnost
Úloha filosofie v rozvoji kultury a civilizací
„Panuje všeobecné přesvědčení, že při řízení společnosti jde především o praktické otázky – ekonomické, bezpečnostní, sociální, ekologické…, tedy záležitosti zcela mimo působnost filosofie. Ale je tomu skutečně tak?“

Civilizace
Kultura arabského středověku
„Často se nám Evropanům jeví arabský svět jako něco nepříliš pochopitelného, postaveného na zcela jiných tradicích. Tento článek poukazuje na hodnoty, kterými arabská kultura obohatila pokladnici celosvětového kulturního dědictví.“

Architektura
Architektura arabského světa
Arabská architektura je charakteristická především bohatstvím ornamentů, mozaiek a rozmanitých tvarů. Tento text se zaměřuje na nejznámější arabskou náboženskou stavbu mešitu a její části i na světskou architekturu palácového typu.

Islámská mystika
Poklady islámské mystiky
„Slova súfí „mystik“ a súfismus se začala používat asi 150 let po smrti proroka, kdy se výrazněji projevily skupiny muslimů toužících zevnitř očistit islám, který podle jejich názoru začal podléhat zesvětštění. Súfiové nabádali ostatní muslimy: „Miluj méně džbán a více vodu“, protože si byli vědomi toho, že vnější projev náboženství by měl vždy vyjadřovat vnitřní podstatu víry...“

Osobnosti
Chalíl Džibrán
„Džibrán je velice metafyzický autor, básník a prorok v jedné osobě. Čí pravdu však káže? Prorokem kterého boha chtěl být? Toto je bezesporu významná otázka, která napadne asi každého jeho čtenáře. Je filosofem křesťanským? Muslimským? Zkušenost říká, že jeho knihy milují čtenáři v Evropě, v Arábii i ve Spojených státech. Lidé bez ohledu na vzdělání, kulturu, či dokonce víru.“

Osobnosti
Královna ze Sáby – Legenda a historie
„Archeologické výzkumy Sábejské říše jsou ohromující, vše má ale jeden háček. Život královny ze Sáby je zařazován do 10. stol. př. n. l. a všechny dostupné zmínky o rozkvětu této říše jsou z doby pozdější. Neexistuje žádný přímý důkaz o existenci královny ze Sáby, která by byla současnicí Šalamouna. Na základě toho se můžeme jen domýšlet, jak velkolepá byla asi její říše a jaká musela být ona sama.“

Psychologie
Sny – poslové budoucnosti? – 1. část
„Umožňují nám snad sny, abychom lépe poznali sami sebe, abychom hlouběji prozkoumali své nitro? Nachází se snad v našich snech jakýsi skrytý klíč, který by nám mohl umožnit nabýt vědomí nejen o tom, jací jsme nyní, nýbrž i jací bychom mohli být později? Právě na takové sny a tento druh vysvětlení zaměřím svůj výklad.“

Představujeme knihu
Návrat andělů
Publikace seznamuje čtenáře s množstvím andělských bytostí, jež nalézáme v náboženstvích řady kultur, od starověkého Egypta přes Řecko a Řím až po židovsko-křesťanskou tradici. Součástí knihy je několik interpretací mýtu o padlých andělech, přehled barev a vůní odpovídajících jednotlivým andělským hierarchiím a také zamyšlení nad významem andělů pro současného člověka.

Ostatní
Dionýsova mystéria
„Podobně jako u mnoha jiných mysterijních kultů s velmi starou tradicí zůstává původ Dionýsových mystérií zahalen rouškou tajemství. Nejčastěji bývají badateli považována za mystéria s thráckými, fryžskými, či dokonce orientálními kořeny.“