Přejít k hlavnímu obsahu

Časopis Zrcadlo kultury, 033. číslo

Alchymie
Magie a alchymie v renesanci
„Renesanční myslitelé se nám snaží různými slovy vysvětlit, že to je jedno universální náboženství, které dokáže pojmout všechna ostatní, aniž by se jakékoli z nich vytratilo. Tato myšlenka, která se od těch dávných časů ještě pořád nenaplnila, dala vzniknout smyslu pro toleranci a soužití, který dodnes potřebujeme a který byl před pěti stoletími základní hnací silou renesance.“

Alchymie
Psychologie a alchymie
„Alchymie člověka tkví v tom, že každým dnem bude o trochu lepší než ve dni předchozím. Alchymista k tomu potřebuje některé kladné vlastnosti, jako je skromnost, aby si mohl uvědomit svou nedokonalost, trpělivost, aby se nevzdával před dokončením díla, fyzickou a psychickou čistotu. Snaží se o sakralizaci profánního, což znamená přeměnu lidského v božské, nedokonalého v dokonalé.“

Alchymie
Středověcí alchymisté
Tento článek nás seznamuje s několika významnými představiteli evropské středověké alchymie. Mezi nimi jsou například Albertus Magnus, Raimundus Lullus či Nicolas Flamel.

Alchymie
Rosarium philosophorum - Růžová zahrada filosofů
Výklad devíti symbolických obrazů jednoho z nejvýznamnějších alchymistických textů.

Alchymie
Arnald z Villanovy - lékař, alchymista a vizionář
Autor se ve svém příspěvku věnovaném této výjimečné osobnosti 13. století zaměřuje především na její myšlenky týkající se lékařského umění.

Alchymie
Alchymie v českých zemích za vlády Lucemburků
Autoři tohoto textu se vydávají po stopách alchymistické práce v českých zemích, a to počínaje obdobím vlády Lucemburků ve 14. století. Alchymistické poznatky jistou měrou ovlivnily osobnosti, jako byli Karel IV. či Petr Parléř, i řadu méně známých šlechticů.

Posvátná geometrie
Posvátná geometrie
Poznatky z posvátné geometrie nalézáme uplatněny ve stavbách mnoha kultur. Jedním z nejdokonalejších příkladů sakrální architektury je Velká pyramida v Gíze.

Osobnosti
Mistr Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan
Odkaz Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan v podobě několika vodních děl vzbuzuje dodnes obdiv díky důmyslnosti, s níž byla tato díla zbudována. Jakub Krčín byl však i velmi úspěšným hospodářem či vinařem.

K zamyšlení
Mentální formy
Učíme se zacházet s různými nástroji, od vlastního těla po stroje a nářadí, které patří nám nebo těm, kteří kolem nás žijí. Avšak... tváří v tvář této preexistenci okolí si můžeme položit otázku: "Existoval jsem i já předtím, než jsem se narodil? Kde? Jak?... A pokud jsem neexistoval, narodil jsem se zároveň se svým tělem? Je mé Já pouze souhrnem a kombinací vlastností hmoty, jejíž některé části jsou dokonce i pro vědu neznámé?“

Představujeme knihu
Návrat andělů
Publikace seznamuje čtenáře s množstvím andělských bytostí, jež nalézáme v náboženstvích řady kultur, od starověkého Egypta přes Řecko a Řím až po židovsko-křesťanskou tradici. Součástí knihy je několik interpretací mýtu o padlých andělech, přehled barev a vůní odpovídajících jednotlivým andělským hierarchiím a také zamyšlení nad významem andělů pro současného člověka.

Tradice
Mystéria Kybely a Attida
„Středem těchto mystérií je maloasijská bohyně Kybelé, nazývaná Matka bohů nebo Velká Matka. Kult Velké Matky se v té či oné podobě projevil snad na každém místě naší planety, což později jistě usnadnilo přijetí této bohyně a jejího kultu Řeky i Římany.“