Přejít k hlavnímu obsahu

Časopis Zrcadlo kultury, 031. číslo

Slavní lékaři
Avicenna – Kníže učenců
Autorka se v článku věnuje osobnosti arabského lékaře a filosofa Avicenny. Ten významně přispěl k myšlenkovému bohatství arabského světa 10. a 11. století. Jeho životem se prolínala nesmírná touha po poznání, která jej nakonec dovedla ke studiu medicíny. Již v sedmnácti letech se stal uznávaným lékařem a nezanevřel ani na ostatní obory lidského vědění. Ze všeho nejvíce si však vždy cenil filosofie.

Slavní lékaři
Paracelsus – Zázračný lékař
Paracelsus, vlastním jménem Theophrastus Bombastus, se narodil roku 1493 ve Švýcarsku. Byl velkou renesanční osobností a v dějinách vynikl jako alchymista, mystik a lékař. Po celý svůj život se snažil pomáhat ostatním a skrze toto ušlechtilé jednání dosáhnout hlubin své vlastní duše.

Filosofie
Duše u Paracelsa
Záměrem tohoto textu je shrnutí různých pojetí duše, která se objevují v rozsáhlém díle renesančního lékaře a alchymisty Paracelsa. Autor srovnává Paracelsovy myšlenky s tradičním indickým učením a soustředí se i na úzký vztah mezi zdravím duševním a fyzickým.

Představujeme knihu
Möassy, pes
Jak vypadá svět z pohledu psa? A jak vypadá svět z pohledu psa, jenž se stal člověkem? Kniha, která vyšla v dubnu 2004, je strhujícím příběhem čisté psí duše, které je souzeno žít v těle člověka a přijímat vše dobré i zlé, co jí život mezi lidmi přináší.

Společnost
Transplantace – nové klíče k tajemství života
„Někteří z našich současníků by nesnesli pomyšlení, že by jim byla do těla transplantována játra nebo srdce vřešťana, přestože to ubohé zvíře používá svůj orgán pravděpodobně mnohem přirozeněji než někteří lidé, kteří žijí jen proto, aby se systematicky ničili.“

Slavní lékaři
Andreas Vesalius a cesta za poznáním chrámu ducha
Zakladatel moderní anatomie Andreas Vesalius působil v polovině 16. století v renesanční Itálii. Proslul zejména svými šesti anatomickými listy zobrazujícími kosterní, cévní a orgánové soustavy. Přestože mu mnozí přezdívali „šílený anatom“, byl to právě on, kdo díky svému zaujetí pro anatomii lidského těla pomohl znovu objasnit některé zapomenuté poznatky.

Slavní lékaři
Samuel Hahnemann a novodobá homeopatie
Německého lékaře a chemika Samuela Hahnemanna, který žil v letech 1755–1843, vedla nespokojenost s tehdejšími lékařskými praktikami k vlastnímu výzkumu v oblasti chemie. Vycházeje ze staré zásady, že „podobné se léčí podobným“, zformuloval základní principy novodobé homeopatie. Tak otevřel cestu k metodě léčení, jež má v dnešní době stále více příznivců.

Symbolismus
Bohyně Hygieia
Článek nás seznamuje s kultem řecké bohyně Hygieie, ochranitelky zdraví a harmonie. Od jejího jména je odvozen dnes dobře známý pojem hygiena. Bohyně Hygieia byla uctívána spolu
se svým otcem Asklépiem, bohem lékařství, jehož nejznámější svatyně se nacházely například v Epidauru, v Athénách či na ostrově Kós.

K zamyšlení
Mír vnitřní a mír vnější – jsou možné?
„Různé životní okolnosti vedou člověka k zaměření pouze na jeho práci, a tak jsme pomalu začali zapomínat na to dítě plné nadějí, které máme ve svém nitru... Toto malé zlaté dítě bylo ve starodávných mystériích Dionýsa srovnáváno s kouzelným delfínem, který se dokázal ponořit hluboko do vody a znovu z ní vyskočit. Je to nesmrtelné dítě žijící mimo čas a během nesčetných inkarnací se stále znovu objevuje a mizí, je však vždy přítomné, protože samotnou jeho podstatou je věčnost, trvání, stálost.“

Tradice
Eleusínská mystéria
Eleusínská mystéria patří k nejznámějším mysterijním kultům starověkého Řecka. Obsah kultu je založen na mýtu popisujícím strastiplnou cestu bohyně Démétér, jež hledá svoji ztracenou dceru Persefoné.