Přejít k hlavnímu obsahu

Časopis Zrcadlo kultury, 030. číslo

Otazníky věků
Proroctví o příchodu dobyvatelů do Mexika
„V tomto článku uvedeme a rozebereme zvláštní zprávy – některé měly i parapsychologický charakter – jež kolovaly mezi americkými národy před vyloděním Evropanů. Nejstarší odkaz, který máme, je zřejmě Kniha proroctví národa Quiché nazývaná Chilam Balam. Zcela jasně se v ní uvádí, že konec životního cyklu těchto národů nastane tehdy, když z východu připlují velké, větrem poháněné flotily a na hlavních plachtách se budou vyjímat velké rudé znaky ve tvaru kříže.“

Historie
Kodexy - prameny středoamerických kultur
Barvitý svět starých kultur Střední Ameriky mnohým z nás připadá fascinující. Chceme-li se dozvědět, jaké jsou jeho kořeny, musíme sáhnout po textech, které se nám dochovaly i díky zápisům španělských kněží či conquistadorů působících v této oblasti. Krátký přehled hlavních pramenů, z nichž lze dnes poznání o těchto kulturách čerpat, nám při tom může pomoci.

Posvátné texty
Popol Vuh - svatá kniha Mayů
Kniha Popol Vuh je jedním ze základních pramenů k poznání mayské mytologie. Ve čtyřech kapitolách postupně popisuje stvoření světa a neúspěšné pokusy o stvoření lidí, boj světla a tmy symbolizovaný činy božských hrdinů, stvoření dnešního lidstva a nakonec vytvoření quicheského státu.

Představujeme knihu
Möassy, pes
Jak vypadá svět z pohledu psa? A jak vypadá svět z pohledu psa, jenž se stal člověkem? Kniha, která vyšla v dubnu 2004, je strhujícím příběhem čisté psí duše, které je souzeno žít v těle člověka a přijímat vše dobré i zlé, co jí život mezi lidmi přináší.

Architektura
Toltékové - stavitelé Tuly
Tento text nás zavádí do jednoho z center, která kdysi obýval národ Toltéků, zručných řemeslníků a stavitelů. Toltékové opouštějí v 9. století n. l. Teotihuacan, kde převzali řadu kulturních a náboženských prvků, a vydávají se pod vedením vládce Mixcoatla hledat místo vhodné pro založení vlastního hlavního města.

Civilizace
Aztékové - výchova a život bojovníka
Autor článku se zamýšlí nad základními aspekty morálky aztécké civilizace, která je pro Evropana možná obtížně pochopitelná. Představuje nám mytologická východiska aztéckého světonázoru a shrnuje principy formování charakteru člověka, jež byly uplatňovány v této kultuře. Pozornost je věnována zvláště přípravě muže na roli statečného a čestného bojovníka.

Archeologie
Teotihuacan - Město, kde se lidé stávají bohy
Monumentální stavby dávno opuštěného města Teotihuacanu jsou vyhledávaným cílem mnoha turistů. V blízkosti hlavního města Mexika se nachází nádherný komplex několika starodávných staveb, jimž vévodí největší z nich, Pyramida Slunce. Toto město bylo objeveno archeology na konci 19. století. Kdo byli jeho stavitelé, však stále zůstává záhadou.

Symbolismus
Mayský kalendář
Touha člověka po uchopení času prostupuje celou známou historií. Řada civilizací starověkého světa vyvinula způsob, jak tuto veličinu změřit a zaznamenat. U kultur Střední Ameriky nacházíme velmi propracovaný a přesný kalendářní systém už několik století před naším letopočtem. Snahou tohoto článku je objasnit základní principy používání mayského kalendáře. Ten v sobě zahrnoval měření jak posvátného, tak profánního času.

K zamyšlení
Filosofie, výchova pro život
„Co je to filosofie? Nemám ráda definice, možná proto, že jsem se jich musela mnoho naučit a uvědomila jsem si, že v takových případech není ani tak užitečná paměť, ale to, co zůstává v duši. Filosofie je bez ohledu na to, jak byla v průběhu dějin vykládána, bez ohledu na cíle, které se jí přičítaly, velkým uměním, velkou vědou. Je to postoj k životu.“

Tradice
Starověká mystéria
„Lidská touha po transcendenci, sebepřesažení, je jistě nedílnou součástí lidských dějin. Existuje mnoho různých forem, jejichž prostřednictvím se člověk od nepaměti pokouší dosáhnout spojení se samotným zřídlem Života, ať je pokládá za božskou bytost, za všeprostupující vyšší princip, nebo třeba za měřitelnou fyzikální sílu. Jednou z těchto forem, velmi zajímavou a zároveň tajemnou, prolínající se s mnoha oblastmi lidského duchovního života, byla starověká mystéria.“