Přejít k hlavnímu obsahu

Časopis Zrcadlo kultury, 029. číslo

Civilizace
Tibet - tradice, která žije
V tomto čísle časopisu se vydáme po stopách kultury, která je dodnes považována za pokladnici vědomostí celého lidstva. První z řady článků o Tibetu nás seznamuje s jeho mytologickou a náboženskou tradicí, jejíž poselství a síla se neztrácejí ani v době, kdy je přirozený rozvoj této kultury již více než padesát let násilně potlačen.

Posvátné texty
Bardo thödol - Tibetská kniha mrtvých
Tento text je jedním z pojednání, která spadají do prvních období rozvoje buddhismu v Tibetu. Dodnes je používán k rituálním účelům a odříkává se ve chvílích fyzické smrti nebo při pohřebních obřadech. Alegorickou formou popisuje stavy, jež následují bezprostředně po smrti, a poskytuje návod, jak se vymanit z věčného cyklu rození a umírání, z kruhu sansáry.

Náboženství
Tibetský buddhismus
Vydejme se po stopách tibetského buddhismu neboli lamaismu od doby jeho vzniku v Indii až po jeho rozvoj na území Tibetu, ovlivněný typickými prvky původní víry bön. I když buddhismus získává v prostředí tibetské kultury zvláštní charakteristiky, základní hodnoty se nemění a na prvním místě zůstává soucit, milosrdenství a sebeobětování ve prospěch ostatních bytostí.

Historie
Cesty Evropanů do Tibetu
„O existenci Tibetu a jeho rozvinuté kultury neměla středověká Evropa dlouhá staletí ani tušení. První zmínky o vysokohorské říši pocházejí ze 13. století, z legendární cesty benátského kupce Marka Pola do Číny…“

Osobnosti
H. P. Blavatská a učednictví
Osobnost Heleny Petrovny Blavatské zůstává dodnes předmětem dohadů a sporů. Mnozí by nejraději definitivně prohlásili, že všechny záhady, které provázely její život, byly vymyšlené či předem vykonstruované, avšak příliš mnoho konkrétních důkazů mluví proti tomu. Článek poskytuje mistrovský portrét této velké postavy 19. století, zaměřený především na její vztah s Učiteli a na samotnou koncepci učednictví.

Posvátné texty
Hlas ticha
Hlas ticha je dalším textem pocházejícím z tibetské pokladnice moudrosti. Západnímu světu ho zprostředkovala H. P. Blavatská, která se při svém několikaletém pobytu v Tibetu naučila nazpaměť jeho strofy a přeložila je do angličtiny. Text byl původně určen žákům mystických škol jako příručka duchovního rozvoje a dodnes promlouvá ke každému člověku, který touží po vnitřním sebezdokonalení.

Představujeme knihu
Möassy, pes
Jak vypadá svět z pohledu psa? A jak vypadá svět z pohledu psa, který se stal člověkem? Kniha, která vyjde v dubnu 2004, je strhujícím příběhem čisté psí duše, které je souzeno žít v těle člověka a přijímat vše dobré i zlé, co jí život mezi lidmi přináší.

Společnost
Proč narůstá zločinnost a terorismus
„Terorismus ani zločinnost nejsou výtvorem našeho století. Nám, kteří jimi trpíme, kteří jsme s nimi v kontaktu, se zdá, že vznikly teprve včera. Přesto tento problém existuje od doby, kdy začal existovat svět. Ve všech dobách byli lidé, kteří se snažili přežít způsobem velmi vzdáleným tomu, co nazýváme morální cestou, nebo se sdružovali a napadali společnost, protože jí nerozuměli nebo s ní nesouhlasili…“

Tradice
Po stopách bojových umění
Východní bojová umění ve svém původním pojetí neslouží jen ke zdokonalování techniky boje, ale zahrnují i hlubokou životní filosofii. Jejich cílem je usměrňovat energii takovým způsobem, aby došlo ke sjednocení těla, duše a ducha. Vytrvalá snaha o poznání vlastních možností vede k lepšímu pochopení smyslu existence a nalezení vnitřního míru.