Přejít k hlavnímu obsahu

Časopis Zrcadlo kultury, 028. číslo

Civilizace
Egypt, země věčných mystérií
První z řady článků tohoto čísla věnovaného tématice starodávného Egypta pojednává o základních opěrných bodech velkolepé civilizace, která se po tisíciletí rozvíjela na březích Nilu. Seznamuje nás s pohledem Egypťanů na život a smrt, s hlavními božstvy jejich panteonu, s magií každodenního života, který se měnil na ceremonii oslavující jednotu věcí nebeských a pozemských.

Architektura
Sakrální architektura starého Egypta
Studujeme-li podrobně symbolickou stránku architektury posvátných staveb, neodhalujeme pouze to, k čemu jednotlivé stavby sloužily, ale pronikáme i do egyptského pojetí vesmíru a člověka. Vesmír, chrám a člověk jsou spojeni jednotnými vztahy, jež se odrážejí v proporcích, orientaci a rozvržení staveb.

K zamyšlení
Skrytý smysl života
„Materialistické teorie tvrdí, že Život vznikl náhodou, že střet jistých elementů bez života, které se spolu dostaly do styku, vyvolal jiskru života a tato jiskra stále trvá. Z filosofického hlediska tato teorie zjevně příliš neobstojí, protože... co uvádí do pohybu náhodu? Mohli bychom odpovědět, že nic, ale... je možné, aby nic uvádělo do pohybu něco?…“

Slavné ženy Egypta
Nefertari, velká královská manželka
Nefertari, která byla dokonalým vzorem velké královské manželky, zůstává dodnes jednou z nejvýznamnějších žen egyptských dějin. Dívka prostého původu, která se v chrámové škole učila zpěvu, tanci a ručním pracím, usedla na trůn po boku velkého egyptského faraóna Ramesse II., aby zasvětila svůj život službě lidem i bohům.

Slavné ženy Egypta
Hatšepsut, „první mezi ctihodnými“
Postava velké egyptské královny 18. dynastie je dodnes předmětem mnoha dohadů. Jedni ji vyzdvihují, druzí zatracují, a někteří dokonce zpochybňují její existenci. Z historických odkazů je však zřejmé, že období její vlády bylo jedním z nejplodnějších a nejmírumilovnějších. Článek nás seznamuje s osobností této královny a provádí nás jejím zádušním chrámem, který se dodnes dochoval v Dér el-Bahrí.

Slavné ženy Egypta
Kleopatra
Třetí z řady článků o velkých egyptských ženách přináší portrét poslední královny Kleopatry, která stejně jako její předchůdkyně obětovala svůj život zemi, jíž vládla. A když už pro ni nemohla dál žít, rozhodla se pro ni zemřít, odhodlaně a s veškerou důstojností velké panovnice. Dle dobových svědectví byla výjimečně vzdělanou ženou, která okouzlovala svou inteligencí a charismatem. A používala veškeré dostupné zbraně, aby udržela autonomii Egypta v době, kdy jeho sláva již nevyhnutelně spěla ke konci.

Společnost
Blahobyt
„Žijeme ve světě, v němž se blahobyt stal předním spotřebním zbožím. Přinejmenším je tomu tak v zemích, kterým se říká rozvinuté. Reklama nás pronásleduje na každém kroku, nabízí nám lepší životní možnosti ve všech aspektech a vybízí lidi, aby v tomto pohodlí hledali pramen veškerého štěstí…“

Úvahy
Egoismus a egocentrismus
„Egocentrismus znamená cítit se středem světa a událostí. Znamená to chtít být nejdůležitějším, středem pozornosti ostatních… Egoismus znamená cítit se nejen středem, ale jediným na světě. Člověk ví, že existují jiné bytosti, ale je to, jako kdyby neexistovaly…“

Medicína
Příprava a používání léků ve starém Egyptě
Způsob přípravy a používání léků v egyptské medicíně je pro nás dodnes velkou neznámou, i když velká část z výchozích substancí již byla identifikována a dochovalo se i množství receptů na přípravu léčivých směsí. Takzvané racionální postupy však byly vždy doplněny postupy magickými a účinnost každého léku byla umocňována zaklínadly a silami ze světa nižších bohů.