Přejít k hlavnímu obsahu

Časopis Zrcadlo kultury, 027. číslo

Civilizace
Vikingové
Vydejme se po stopách neohrožených bojovníků a mořeplavců, jejichž rychlé lodě v době od 8. do 12. století brázdily veškerá moře obklopující Evropu, vydávaly se po proudu velkých ruských řek a dobývaly i pobřeží Severní Ameriky. Díky své nezlomné odvaze a pohrdání smrtí prosluli vikingové jako neporazitelní a byli hrozbou mnoha evropských královských dvorů.

Mytologie
Edda - bohové a mýty Germánů
Eddy, básnická literární díla, jsou nejvýznamnějším zdrojem poznatků o germánské mytologii. Obsahují představy o vzniku světa, bohů i lidí, vykreslují charakteristiky germánských božstev a popisují devět úrovní vytvářejících vesmír. Člověka umísťují na úroveň „Středozemě“, mezi chladnou temnotu na jedné straně a životodárnou zář světla na straně druhé.

Tradice
O trollech
„Otevřeme-li dveře severogermánské mytologie, zjistíme, že jednou z nejrozšířenějších bytostí je tzv. troll. Názory na to, kým jsou trollové ve skutečnosti, se velmi různí. Můžeme najít, že trollové jsou zlí trpaslíci či obři žijící zpravidla v horských jeskyních nebo že troll je démonická bytost (skřítek či obr) věštící zlo…“

Osobnosti
Richard Wagner a prsten Nibelungův
Richard Wagner, velký hudební skladatel 19. století, může být právem nazván „otcem hudebního dramatu“. Vrcholem jeho tvorby je monumentální hudební tetralogie „Prsten Nibelungův“, jejíž námět se opírá o středověký německý epos a o mytologické tradice shrnuté ve staroseverské Eddě.

Společnost
Morální zkaženost
Narážíme na ni každodenně a je nejžádanějším tématem, které rozebírají všechny sdělovací prostředky. Zprávy o vydírání či korupci, trh s lidským svědomím, skandální odhalování utajované minulosti, uměle vytvářené aféry kolem významných osobností – to vše jsou projevy morální zkaženosti, která postihuje naši dobu a jako ve všech obdobích dějin je příznakem civilizačního úpadku.

K zamyšlení
Esoterický věk člověka
I když má každý člověk svůj zvláštní a neopakovatelný osud, podle starých učení je doba lidského života rozdělena do sedmiletých cyklů. Každé z těchto období má své odpovídající charakteristiky a je vhodnou příležitostí k uskutečnění věcí, jež jsou v jiných etapách mnohem obtížnější, pokud ne nemožné.

Paralely
Kováři
„S kováři se setkáváme u všech civilizací. Lidé ze všech koutů světa potřebovali nářadí na práci, okované koně, zbraně pro boj a často jen pouhé rady… Kováři nejsou tolik vidět jako hrdinové a válečníci, ale v žáru své výhně připravují to, co by hrdinové mohli ke svým činům potřebovat…“

Úvahy
Síla a jazyk symbolů
Jedním ze znaků naší technicky vyspělé civilizace je i to, že jsme ztratili schopnost rozumět symbolickému jazyku a chápat poselství, která přinášejí symboly – prostředníci mezi světem viditelným a neviditelným. Článek se zabývá důsledky, které to s sebou přináší, a vysvětluje, jakých významů nabýval samotný pojem „symbolon“ ve staré řečtině.

Představujeme knihu
Každodenní hrdina
V této knižní novince nabízíme čtenářům soubor filosofických esejí zabývajících se problémy současnosti. Autorka poukazuje na některé paradoxy moderního hodnotového systému a poskytuje řadu návodů k lepšímu vzájemnému porozumění mezi lidmi. Vybízí k hledání každodenního hrdiny, který je ukryt v každém z nás.

Symbolismus
Pojetí života a smrti v Andersenových pohádkách
„Andersen nepatří mezi běžné vypravěče, jeho vyprávění zasahuje člověka hluboko v srdci. Jeho pohádky jsou mnohdy drsné, velmi často se v nich objevuje motiv smrti a utrpení, mají nečekaný děj plný překvapivých zvratů a nejednou končí zcela neobvykle. Někdy v nás zanechávají dojem nevyřešeného tajemství...“