Přejít k hlavnímu obsahu

Časopis Zrcadlo kultury, 026. číslo

Filosofie
Potřebujeme více filosofie
„Je mnoho věcí, které v tomto okamžiku postrádáme. Po pravdě řečeno, jsme chudí uprostřed přepychu a pohodlí, které nám nabízí technika ve službách skutečných či domnělých lidských potřeb. Přesto zjišťujeme, že čím více máme, tím více potřebujeme, a takto vzniká bludný kruh, který lze těžko zastavit... Proto říkáme: potřebujeme více filosofie...“

Úvahy
Celé universum hraje fugu
Stejně jako se u fugy mnohokrát opakuje jediné téma, jediná hudební myšlenka, i v universu můžeme nalézt na každém kroku opakování téže ideje, stejného archetypu. Autorka článku se zamýšlí nad tím, jak se opakování základního tématu projevuje ve společnosti, v přírodě i v lidské duši.

K zamyšlení
Umělci a řemeslníci
Co je to vlastně umění? Kdy člověk začal umělecky tvořit? Je umění pro život nezbytné? Kdo je umělec a kdo řemeslník? Odpovědi na tyto otázky najdete v článku, který je přepisem jedné z přednášek prof. Livragy.

Osobnosti
Johann Sebastian Bach
Uvádíme portrét jedné z největších osobností našich hudebních dějin, mistra varhanní hry a geniálního barokního skladatele J. S. Bacha. Svůj život neprožil ve světle slávy a uznání, ale plně ho zasvětil tvrdé práci a úsilí o prosazení instrumentální hudby. Dosáhl toho, že jeho hudba překonala chladné zdi kostelů, dostala se k lidským srdcím a promlouvá k nim dodnes.

Představujeme knihu
Každodenní hrdina
V této knižní novince nabízíme čtenářům soubor filosofických esejí zabývajících se problémy současnosti. Autorka poukazuje na některé paradoxy moderního hodnotového systému a poskytuje řadu návodů k lepšímu vzájemnému porozumění mezi lidmi. Vybízí k hledání každodenního hrdiny, který je ukryt v každém z nás.

Symbolismus
Tajemný svět katedrál
Gotické katedrály jsou dodnes obestřeny mnoha tajemstvími, jak co se týče jejich původu, tak i symbolismu a opravdového významu. V článku se vydáme na cestu katedrálou, jež je symbolem makrokosmu vesmíru i mikrokosmu člověka a zároveň velkou kamennou knihou alchymistických poznatků o evoluci věcí.

Civilizace
Palenque, poklad mayské architektury
Město Palenque, významné civilizační středisko mayské říše z pozdně klasického období, je skutečným architektonickým skvostem, který vypovídá o velikosti a dokonalosti mayské kultury. Bylo nalezeno uprostřed pralesa koncem 18. století. Nejvýznamnější objev byl však učiněn až v roce 1948, kdy byla odhalena královská hrobka v pyramidě Chrámu nápisů.

Architektura
Angkor Vat
„V pralesích Indočíny, dnešní Kambodži, nalezneme nejrozsáhlejší příklad hinduistické architektury. Jedná se o nejmohutnější chrámový komplex na světě, jehož téměř dvě stě chrámů je rozprostřeno na ploše kolem 260 čtverečních kilometrů – Angkor Vat, zasvěcený milostiplnému hinduistickému bohu Višnuovi.“

Archeologie
Dědictví Monomotapovy říše - Zimbabwe
O historii kultur v jižní Africe víme dnes jen velmi málo a už vůbec ji neuvádíme do souvislostí s historií ostatního světa. Zříceniny Velkého Zimbabwe, sídelního města krále Monomotapy, však svědčí o velikosti civilizace, jež se na tomto území rozvíjela a pěstovala obchodní styk se vzdálenými národy na jiných kontinentech.

Otazníky věků
Otazníky nad egyptskými pyramidami
„Už pro staré Řeky byla země kolem Nilu (Aigypthos) tajemstvím a záhadou, a to včetně těchto staveb. Ve spojení s pyramidami se dodnes řeší základní otázky: Jak jsou staré? Kdo a jakým způsobem je postavil? Jaký byl jejich účel?...“