Přejít k hlavnímu obsahu

Časopis Zrcadlo kultury, 025. číslo

Úvahy
Lidské motivace
Autorka článku, prezidentka Mezinárodní organizace Nová Akropolis, se zamýšlí nad motivacemi dnešního člověka, nad pohnutkami, které udávají směr života v našem současném světě. Jak velký význam přikládáme vnějším věcem, jako je fyzický vzhled a společenské postavení, a jak důležitý je pro nás svět vnitřní?

Osobnosti
C. G. Jung - 2. část
Navazujeme na článek z minulého čísla a předkládáme souhrn základních témat Jungovy psychologie. Jeho nauka zůstává stále aktuální, neboť dalece přesahuje rozsah běžného psychologického výzkumu. Poskytuje odpovědi na otázky týkající se samotného smyslu lidské existence, úlohy člověka ve světě i v dějinách a snaží se najít lék na deziluzi a osamocenost, jimiž neslavně proslula moderní společnost.

K zamyšlení
Moc mysli nad hmotou
„Tato moc je snad jednou z nejstarších mocí člověka. Od dob, kdy je svět světem, se člověk pokouší, aby mu hmota sloužila, aby mu byla užitečná, a proto ji musel nejen opracovávat, ale i vymýšlet...“

Filosofie
Paměť duše a reinkarnace
Učení o reinkarnaci neboli stěhování duší bylo součástí prakticky všech náboženských a filosofických systémů. Setkáváme se s ním v různých symbolických podobách ve všech obdobích dějin a na všech místech světa, protože chápání cyklů života a smrti bylo považováno za nezbytný předpoklad lidské evoluce. V naší době tato otázka stále ještě není uspokojivě vyřešena a pohybuje se na pomezí vědy a víry, psychologie a šarlatánství.

Představujeme knihu
Každodenní hrdina
V této knižní novince nabízíme čtenářům soubor filosofických esejí zabývajících se problémy současnosti. Autorka poukazuje na některé paradoxy moderního hodnotového systému a poskytuje řadu návodů k lepšímu vzájemnému porozumění mezi lidmi. Vybízí k hledání každodenního hrdiny, který je ukryt v každém z nás. Kniha vychází v březnu 2003.

Tradice
Posvátný dech Indie
„Vydejme se na životní pouť obyčejného Inda neboli hindú a sledujme, jak ho provází posvátný dech této země ještě dříve, než se narodil, a dlouho poté, co zemřel..., pokud vůbec můžeme o lidech této země říci, že se rodí a umírají...“

Náboženství
Jednota za mnohostí cest
Indické náboženství se západnímu člověku jeví na první pohled velmi spletité, neboť se v něm setkává s nepřeberným množstvím bohů a symbolů. Za spletí mýtů a božských podob však lze nalézt překvapivě jasnou strukturu myšlení a symbolických představ.

Mytologie
Svět indických bohů
„Z indického chápání světa vysvítá obrovská úcta k božským bytostem, které jsou vnímány jako vyjádření dokonalé, inteligentní a magické přírody, jež poskytuje svou esenci i člověku. Člověk má touhu přírodu více poznat, učit se z ní, být její opravdovou součástí a pomáhat jí... Indové věří, že poznání světa bohů pomáhá člověku, aby lépe poznal sebe sama...“

Posvátné texty
Bhagavadgíta, píseň Vznešeného
Poslední z řady článků, které se zabývají indickou civilizací, je věnován jednomu z nejstarších a zároveň nejkrásnějších pokladů staroindické literatury. Bhagavadgíta však není pouze literárním útvarem. Díky svému nadčasovému a hlubokému obsahu se stala stěžejním dílem indické filosofie a v rámci světových náboženských textů se právem řadí po bok bible či koránu.