Přejít k hlavnímu obsahu

Časopis Zrcadlo kultury, 024. číslo

Úvahy
Zázračné umění být sám sebou
První z článků tohoto čísla je věnován cestám, jež musí vlastníma rukama vybudovat každý, kdo chce nalézt své pravé Já. Být sám sebou neznamená jen zdánlivou suverenitu v běžných životních aspektech, ale je to nalezení pevného bodu, který je středem za všech okolností, nalezení osy, kolem níž se otáčí náš vnitřní svět.

Osobnosti
C. G. Jung - 1. část
Uvádíme přehled života a díla jednoho z nejvýznamnějších badatelů 20. století, psychiatra, analytického psychologa, vědce a filosofa, Carla Gustava Junga. Díky svému komplexnímu zaměření ovlivnil mnoho oborů lidského poznání a dokázal povznést vědu o duši na úroveň vědy o otázkách samotné lidské existence.

K zamyšlení
Sedm cest k duchovní realizaci
„Podle starodávných tradic existovalo sedm cest k realizaci, sedm esoterických cest, kdysi nazývaných tajné cesty realizace. Odpovídají tomu, co je v knihách všeobecně známo jako sedm paprsků, sedm modalit nebo forem přítomných v člověku. Dějiny je též spojují se sedmi způsoby, které člověk může uplatnit, aby ve své práci a studiu dosáhl vrcholu, a jsou to tři způsoby filosofické a čtyři svobodná umění...“

Psychologie
Inteligence
Představa o inteligenci je obvykle spojena s lidmi, kteří si dokáží rychle zapamatovat množství údajů nebo si umí v životě poradit a z každé situace vyzískat co nejvíce. Z pohledu psychologie je však inteligence jevem mnohem hlubším, je spojena s volním ovládáním emocí a instinktů a je podmínkou jakékoli správné volby v našem životě.

Mytologie
Gilgameš - člověk, který nemohl zemřít
Epos o hrdinovi a králi Gilgamešovi je dodnes živou památkou svědčící o velikosti kultury, která se před tisíciletími rozvíjela na Blízkém východě. Vznikl v dávné minulosti, dlouho se předával ústně a teprve mnohem později získal písemnou podobu. Článek pojednává o symbolických aspektech pradávného mýtu a jeho odkazu pro dnešní svět.

Civilizace
Babylónie za vlády Chammurapiho
Přenesme se hluboko do minulosti, do dob slavného vládce, který sjednotil Sumer a Akkad v jedinou říši a jejím hlavním centrem učinil město Babylón. Rozkvět jeho říše byl obrovský, jak v oblasti vědy, umění a náboženství, tak i ve vnitřní a vnější politice. Jedním ze svědectví o velikosti tehdejší Babylónie je i proslulý Chammurapiho zákoník.

Historie
Semiramis
Legenda o královně Semiramis, kterou v dětství vychovávaly holubice, je možná jen pohádkovým vyprávěním a zůstává otázkou, zda královna tohoto jména vůbec v dějinách existovala. Její jméno však už navždy zůstává spojeno s architekturou visutých zahrad, které se svou krásou proslavily daleko za břehy Eufratu a Tigridu a které se právem počítají k divům světa.

Symbolismus
Duše v jazyce a jazyk duše
„Každý, kdo se ponoří do studia fenoménu duše, zjistí, že se tento pojem objevuje v obrovském množství textů, ale ne vždy znamená totéž... Setkáváme se s fenoménem, který přesahuje omezení našeho hmotného světa i rozumu, a takto i naše jazykové možnosti. Starodávní mudrci se proto raději uchylovali k transcendentnímu jazyku mýtů, podobenství nebo symbolů, prostřednictvím nichž se duše snaží projevit a oslovit toho, kdo tento jazyk umí číst...“