Přejít k hlavnímu obsahu

Časopis Zrcadlo kultury, 022. číslo

Otazníky věků
Odkdy víme, že je Země kulatá?
Během svých dějin lidstvo několikrát odhalilo, že Země, na které žije, má tvar koule. Tento poznatek byl v různých dobách střídavě uznáván za pravdu a naopak zatracován podle toho, jaký všeobecný světonázor zrovna převládal. Autor článku, zakladatel Mezinárodní organizace Nová Akropolis a významný historik, se odvolává na mnohé dávné zdroje a dokazuje, že tento poznatek nepřinesla světu renesance, ale byl znám již dlouho předtím.

Civilizace
Alexandrie – poslední úsvit Egypta
Článek nás zavádí do doby posledního slavného období Egypta, do světa Alexandra Velikého a Ptolemaia I. Alexandrie byla tehdy nádherným městem, které spojovalo kultury, náboženství, filosofie, vědy a umění několika národů světa. Umožnila, aby Egypt naposledy zazářil v dějinách a aby se to nejlepší z jeho dávné tradice přeneslo do dob antiky.

Osobnosti
Hypatie
O životě této nejvýznamnější ženy filosofky se nám nedochovalo mnoho zpráv, ale všechny zmínky shodně dokládají, že se jednalo o ženu krásnou a moudrou, která na přelomu 4. a 5. století n. l. podstatně ovlivnila nejen Alexandrii, ale i celou svou dějinnou epochu. Její násilná smrt je dodnes příkladem toho, jakou ničivou sílu mohou mít nevědomost a fanatismus.

Astrologie
Charakter podle hvězd
„Astrologii lze mimořádným způsobem využít v rámci psychologie. Existují lékaři, kteří dospěli k tvrzení, že astrologie je psychologie na kosmické úrovni. Učí nás, kdo jsme, ne v našem zvláštním měřítku, nýbrž ve vztahu k celému universu...“

Představujeme knihu
Théby
V dubnu 2002 vyšla kniha, která poskytuje velkolepý obraz starodávného Egypta prostřednictvím jednoho z hlavních náboženských a kulturních center – města Théby. Autor přibližuje čtenáři samotný duch Egypta s jeho hlubokou mystikou a tisíciletým neměnným řádem, který umožňoval spojení země s nebesy a lidí s bohy.

Historie
Sedm divů světa
Vydáme se na pouť za sedmi stavbami, které svou velkolepostí po staletí ohromovaly starověký svět a i v dnešní době stále vyvolávají mnoho otázek. Z většiny z nich se do současnosti mnoho nedochovalo, avšak jejich sláva přesáhla hranice prostoru i času, a vypovídá tak o velikosti civilizací, které je vystavěly.

K zamyšlení
Stromy a lidé
„Význam stromů si lidé uvědomovali již odedávna a můžeme říci, že v předcházejících civilizacích se jim dostávalo mnohem větší úcty nežli dnes. Byly nejen součástí každodenního života, ať už tím, že poskytovaly hladovějícím své plody, řemeslníkům dřevo nebo unaveným stín, ale najdeme je také v těch oblastech života, které souvisejí s náboženstvím a mystikou...“

Úvahy
Případ Faust aneb sázka o duši
Uvádíme osobní zpověď doktora Fausta, záhadné postavy z díla J. W. Goetha, muže, který tolik toužil po poznání, že uzavřel spojenectví se samotným ďáblem. Co všechno na základě této úmluvy získal či ztratil, se dozvíte na stránkách tohoto článku.

Symbolismus
Drak – 2. část
Navazujeme na první část pojednání o symbolismu draka z minulého čísla. Tentokrát přinášíme podrobnou klasifikaci čínských a japonských draků, způsoby jejich zobrazování, jejich role na nebi i na zemi a množství tradic, které jsou s nimi dodnes spojovány.