Přejít k hlavnímu obsahu

Časopis Zrcadlo kultury, 021. číslo

Úvahy
Biologické hodiny
Již od pradávna je známo, že jednotlivé části těla mají různé životní rytmy, že biologické hodiny orgánů nejsou seřízeny stejným způsobem. Jak je ale řízena souhra těchto rytmů, aby lidské tělo pracovalo jako harmonický celek a mohlo reagovat na potřeby duše a ducha? Co nebo kdo řídí tyto hodiny? Na tyto otázky odpovídá ve svém článku Prof. Livraga.

Filosofie
Lidská duše z pohledu Platónovy filosofie
Otázka lidské duše byla, je a bude základní otázkou samotné filosofie. Platón se jí ve svých dialozích zabývá na mnoha místech a zkoumá ji z různých úhlů pohledu: jaký je vztah duše a těla, jaké má duše části a co je charakterizuje, jaké jsou nemoci duše a jak ji lze vychovávat. A v neposlední řadě se věnuje tématu nesmrtelnosti duše jako opodstatnění mravního smyslu pro spravedlnost.

K zamyšlení
Bolest a její příčiny
Bolest nás všechny provází od chvíle, kdy jsme přišli na tento svět, a setkáváme se s ní v rozličných podobách: na úrovni těla, psychiky i mysli. Autorka článku, prezidentka Mezinárodní organizace Nová Akropolis, se opírá o učení dávných mudrců, především o Buddhovu nauku o bolesti, a poskytuje mnoho cenných rad, jak se s různými druhy bolesti vyrovnat.

Psychologie
Člověk a jeho potřeby
„Mnohokrát ve svém životě slýcháme, ať už od ostatních nebo z vlastních úst: ‚Nic nepotřebuji, stačí mi, že mám klid.’ Nebo naopak: ‚Chci to a to, potřebuji tolik a tolik věcí, abych se cítil šťastný.’... Co ve skutečnosti potřebujeme jako lidské bytosti? Co dělá člověka člověkem?...“

Představujeme knihu
Théby
V dubnu 2002 vychází kniha, která poskytuje velkolepý obraz starodávného Egypta prostřednictvím jednoho z hlavních náboženských a kulturních center – města Théby. Autor přibližuje čtenáři samotný duch Egypta s jeho hlubokou mystikou a tisíciletým neměnným řádem, který umožňoval spojení země s nebesy a lidí s bohy.

Osobnosti
Čínské umění a velký básník Li Po
První z článků, které se týkají kulturního odkazu staré čínské civilizace se věnuje poezii. Čínská poezie byla vždy úzce spjata s životem, přemýšlením a filosofií, byla výrazem nepředstavitelně klidné harmonie a usilovala o pochopení celistvého uspořádání světa a člověka. Abychom se jí mohli lépe přiblížit, poslouží nám příklad Li Poa, velkého čínského lyrického básníka z 8. století.

Tradice
I-Ťing, moudrost a věštění
„I-ťing je živou bytostí plnou mystérií, která se při jeho studiu postupně odhalují, i když z mnoha jiných aspektů zůstává zahalený, utajený. Když se ho pokusíme číst z hlediska čistě racionálního, zcela se uzavře... Velká část znaků knihy I-ťing má původ v intuici lidské, náboženské i té nejvyšší, mystické. A tato intuice nemůže být racionalizována...“

Medicína
Čínská medicína
Uvádíme přehled základních principů, o které se tradiční čínská medicína opírá již po tisíciletí, neboť její počátky sahají až do dob legendárních čínských císařů. Článek pojednává o projevech dvou polarit (jin a jang), životní síle čchi, teorii pěti prvků, příčinách nemocí a možnostech udržení harmonického stavu, tj. zdraví.

Symbolismus
Drak – 1. část
Po staletí byli lidé fascinováni drakem. Pro mnohé národy na Západě byl ničitelem pocházejícím z tajemných míst země, kde hlídal obrovské poklady. Na Východě byl naopak laskavým Synem Nebes, ztělesněním božské ochrany a v rámci čínské tradice byl symbolem životní esence, božského dechu. První část článku se zaměřuje především na symbolismus draka ve starodávné Číně.