Časopis Zrcadlo kultury, 020. číslo

Tradice
Gejša – krásná osoba
Článek nás zavádí do světa japonských gejš, do prostředí jemné krásy, harmonie, vytříbeného vkusu, ale též tvrdé práce a odříkání. Jde o jednu z tradic, jež je po staletí nedílnou součástí japonské kultury, a přesto v dnešním světě stále ubývá žen, které by ji byly ochotny následovat a předávat.

Tradice
Haiku, japonská poesie 17. a 18. století
Dalším typickým prvkem japonské tradice je poesie haiku; krátké básně, které však mají hluboký obsah a dokážou v několika slovech zahrnout obrazy, jež na okamžik rozechvějí celou naši duši.

Tradice
Japonské zahrady
„Japonská zahrada působí dojmem věčnosti a stálosti. Je to místo nejen pro potěchu oka, ale především pro povznesení duše. Měla by vytvářet prostředí pro zklidnění rozbouřené mysli. Je uměleckým dílem, trojrozměrným obrazem, který je v dokonalém souladu s přírodou...“

Tradice
Původ a vznik ikebany
Přestože je umění ikebany považováno za ryze japonské, jeho skutečné počátky lze nalézt v Číně, pravděpodobně ještě několik staletí před konfuciánskou érou. Japonci ho pak podle svých potřeb uzpůsobili vlastní kultuře a vytvořili různé školy dnes již klasické ikebany.

K zamyšlení
Být mladý
„Mládí je nejen doba intenzivního studia, prvního vytouženého zaměstnání, lásky, radosti, optimistické iluze, která má celý život před sebou, ale též doba, kdy se projevují ideály..., doba, kdy se provolávají, křičí, kdy se hledá nemožné a nad vším se vítězí, dokonce i nad sebou samým...“

Úvahy
Proč lžeme
Autorka článku, prezidentka Mezinárodní organizace Nová Akropolis, se zabývá otázkami, nad nimiž jistě někdy přemýšlel každý z nás. Proč lžeme? A proč to děláme proti své vlastní vůli? Proč snášíme to, že lžou nám? Je motivem mnoha lží opravdu zloba, nebo je to jen strach?

Filosofie
Universum jako odpověď
Říkáme, že jsme odhalili mnohá tajemství přírody, vesmíru, ale pravdou zůstává, že ta základní a nejjednodušší nám zůstávají neznámá. Jelikož se cítíme osamoceni uprostřed universa, nedokážeme vnímat poselství minerálů, rostlin ani zvířat, přestože s námi sdílejí stejnou planetu. Článek pojednává o sedmi základních principech, na základě nichž jsou věci v universu řízeny.

Psychologie
Sen – jazyk duše
„Sny nikdy nebyly považovány za pouhý výsledek dějů osobního každodenního života. Mnohokrát byl zdůrazňován jejich prorocký či věštecký charakter, schopnost hovořit k člověku symbolickým jazykem a svobodně prorážet bariéry prostoru i času... Sny podnítily stavby významných měst či chrámů, umožnily svést v příznivých okamžicích důležité bitvy, inspirovaly mnohé osobnosti k zásadním životním rozhodnutím...“

Osobnosti
Marie Terezie, královna matka
Velká habsburská panovnice 18. století, významná vojevůdkyně, reformátorka, ale též matka šestnácti dětí a královna matka miliónů poddaných... Jak mohla jedna žena stát v čele monarchie, vést války, porodit tolik dětí a ještě se starat o vlastní rodinu? S jejím odchodem z historické scény skončila jedna z epoch evropských dějin, kterou můžeme právem nazývat dobou tereziánskou.

Společnost
Zamyšlení nad příčinami epidemií zvířat
„Žijeme v době velkých slov o právech lidí i zvířat. Přesto jsou při jakýchkoliv problémech hlavním motorem našeho jednání peníze... Ti, kteří mají i jiný zájem než bezprostřední zisk, si nejen všimli, ale i vědecky doložili, že s přírodou nemůžeme jednat podle našich pravidel, nýbrž musíme respektovat ta její...“