Časopis Zrcadlo kultury, 019. číslo

Civilizace
Iniciace ve starodávném Egyptě
Stopy iniciačních obřadů, které v dějinách umožňovaly jednotlivcům přístup k poznatkům o jistých mystériích, lze najít u všech tradičních společností. Autor nás zavádí do starodávného Egypta a předkládá modely iniciačních rituálů ve světle egyptského chápání života a smrti, mikrokosmu člověka a makrokosmu vesmíru. Vysvětluje překvapivé souvislosti mezi psychologickými hodnotami smrti a iniciace na příkladech prvků z egyptské mytologie.

Osobnosti
Petar II. Petrovic Njegoš: vladyka, filosof a básník
Přinášíme portrét černohorského vladaře, výjimečné osobnosti evropských dějin první poloviny 19. století. Byl panovníkem, který se zasloužil o velký rozvoj svého malého státu, ale byl také básníkem a filosofem. Ve svém díle navazuje na myšlenky antických a renesančních filosofů a poskytuje množství etických konceptů, jež se vztahují k samotné podstatě existence člověka.

Symbolismus
Symbolismus pohádek (2. část)
Navazujeme na 1. část článku uveřejněnou v minulém čísle. Autor pokračuje studií tří typů pohádek a na příkladech „Šípkové Růženky“, „Sněhurky a sedmi trpaslíků“ a „Rytířů krále Artuše“ vysvětluje základní symbolické prvky, které jsou společné vyprávěním a mýtům mnohých civilizací.

Úvahy
Na konci dne
„Jedním ze zázraků noci, tmy, ticha a stínů je ten, že se stávají neobvyklé věci. Někteří křičí a jiní se modlí. Někteří křičí proto, že se neumějí modlit, i kdyby chtěli, a jiní se modlí proto, že jsou unavení z křiku a chtějí promluvit novým jazykem...“

Společnost
Skryté příčiny beznaděje
V každém z nás existuje nesmírná potřeba vědět, odkud pocházíme, kým vlastně jsme a kam směřujeme. Neboť na základě odpovědí na tyto otázky vytváříme svůj způsob života, své pohledy na svět, své snahy, touhy, sny... Autor vysvětluje, že beznaděj, uzavřenost a osamělost – jevy, které provázejí životy současných lidí – jsou důsledkem toho, že si nedokážeme odpovědět právě na tyto základní otázky.

Etika
Reinkarnace ve 21. století
„Obecně se uznávají cykly ve vývoji člověka, které probíhají od narození až ke smrti, procházejíce dětstvím, mládím, zralostí a stářím. To je však otevřený cyklus, který nevysvětluje dvě záhady: narození a smrt, což znamená to, odkud přicházíme a kam odcházíme. Lidský život je jako jeden úsek cyklu, jako díl kružnice, který není uzavřený...“

Historie
Texty pyramid
Koncem 19. století objevili dva francouzští badatelé skupinu pyramid v Sakkáře a po prozkoumání zdí jejich komor se zjistilo, že jsou celé pokryty tajemnými nápisy. Takto byl učiněn fascinující objev tzv. Textů pyramid, které jsou jedním z nejstarších pramenů k poznání egyptské civilizace a pochopení jejího náboženství. Vztahují se k mýtům o stvoření světa a bohů, k cestě lidské duše po smrti a obsahují návody, které pomáhají duši splynout s konečným světlem.

Zdraví
Zdraví a krása ve starodávném Egyptě
„Péče o zevnějšek a čistotu těla byla významným faktorem v životě egyptské společnosti. O tomto tématu nemáme zdaleka tolik dochovaných podkladů jako např. o egyptské medicíně, ale všechny dostupné odkazy shodně poukazují na to, že hygieně, péči o tělesnou krásu a prevenci nemocí se přikládal velký význam...“

K zamyšlení
Dialog v poušti
Je důležité, abychom se vydávali na své poutě do vzdálených míst... Je důležité, abychom se vydávali sami k sobě.

Paralely
Fénix
Článek je putováním po stopách jednoho ze symbolů společného mnoha kulturám: Fénixe, ptáka, který se rodí z vlastního popela, přerozuje své vlastní tělo v tělo nové. Forma odchází, aby byla nahrazena jinou, avšak podstata zůstává, připravena pokračovat v dalších fázích evoluce.