Časopis Zrcadlo kultury, 018. číslo

Společnost
Éra informací
Rok od roku máme k dispozici stále více informací a zdokonalují se i způsoby jejich získávání, přenosu či vyhodnocování. Za posledních sto let došlo k obrovskému nárůstu sdělovacích prostředků a masmédií. Jak ale tyto informace používáme a k čemu nám slouží? Jsou lidé díky nim skutečně informovanější, vzdělanější a kulturnější? Je život dnešního člověka bohatší a šťastnější?

Filosofie
Siddhártha Gautama Buddha
Přinášíme rozsáhlé pojednání o životě a díle jednoho z největších filosofů a Učitelů lidstva v dějinách. Prof. Livraga nám jeho osobnost představuje z hlediska historického i mytického a vysvětluje základní aspekty buddhistické nauky, která už dvacet pět století poskytuje životní cestu mnoha lidem, jak na Východě, tak na Západě.

Zapomenuté příběhy
Podobenství Buddhy: čtyři slepci a slon
„Kdysi dávno se učedníci ptali svého Učitele Buddhy, co je to pravda. A on jim vyprávěl tento příběh...“

Symbolismus
Symbolismus pohádek (1. část)
Pohádky poskytují bohatý zdroj symbolů a představ, který je nezbytnou součástí při formování právě se probouzející mysli dítěte. Jsou cestou do světa imaginace a zásobárnou archetypálních představ lidstva, zahrnutých do tzv. základních mýtů. V článku jsou uvedeny příklady těchto mýtů, které se vyskytují v pohádkách všech kultur světa a symbolickým jazykem vyprávějí o zákonech, jež řídí bytí člověka i universa.

Úvahy
Něco k vyprávění
Proč je v muzeích, která uchovávají prastaré exponáty, vždy tak zvláštní atmosféra? Co vyprávějí sochy, obrazy či předměty denní potřeby vytvořené našimi dávnými předky?

Civilizace
Illyrové
Přinášíme portrét kultury, která je dnes již téměř zapomenuta a pohřbena v hlubinách času, avšak přesto významným způsobem zasáhla do dějin antického světa. Odkazů, které nám zanechali řečtí a římští historikové, je pramálo, ale přesto je zřejmé, že Illyrové zaujímali významné postavení v římské říši, byli výbornými mořeplavci, válečníky, léčiteli a také obávanými piráty, kteří brázdili vody Jaderského moře.

Osobnosti
Teuta
„Teuta se zapsala do dějin jako illyrská královna, která převzala vládu po smrti svého manžela krále Agrona. Byla vybrána Radou věrných navzdory všem zvykům a tradicím vládců illyrských kmenů, neboť existovala dědičná posloupnost králů, kterými byli výhradně muži...“

K zamyšlení
Eklekticismus
Článek pojednává o tom, co je a co není eklekticismus a jak se může stát přístupem k opravdovému poznání.

Historie
Mystika Templářů
„Evropa se spojuje pod praporem křížových válek, aby osvobodila Svatou zemi a Boží hrob z rukou nevěřících. A právě zde začíná příběh tajemstvím opředeného templářského řádu, který dokázal téměř dvě stě let ovlivňovat kulturní, hospodářské i politické osudy křesťanské Evropy... Byl obdivován především díky organizovanosti a statečnosti svých rytířů a nenáviděn pro svoji moc a bohatství především těmi, kteří po bohatství a moci sami toužili nejvíce...“

Paralely
Strážci domácího krbu
Každá kultura, která se na zemi kdy rozvíjela, měla ve svém pantheonu skupinu bytostí, jež ochraňovaly domov, ohniště, krb či jednotlivé členy rodiny. Ať už to byli bohové ohně, ochránci kuchyně, lárové, penáti, šotkové, skřítkové, hospodáříčkové..., vždy byli bohatě uctíváni, neboť na nich záviselo štěstí rodiny a harmonický běh dnů všedních i svátečních.

Představujeme knihu
Elementálové, duchové přírody
Představujeme Vám knižní novinku, která se právě dostává na pulty mnoha knihkupectví. Odhaluje čtenáři neobvyklý svět bytostí, jež žijí v naší těsné blízkosti, avšak my je většinou nedokážeme vnímat a komunikovat s nimi. Elfové, víly, trpaslíci, gnómové, salamandři... nejsou jen postavičkami z bájí a pohádek. Pro všechny staré národy byly tyto bytosti odedávna zřejmou skutečností, proč by tedy neměly existovat i dnes?